Avoimen dialogin hoitomallista vaikuttavuutta nuorisopsykiatriaan

Hoitomalli on WHO:n uusissa mielenterveyshoidon ohjeissa.

Adobe/AOP

Avoimen dialogin hoitomallin mukaista hoitoa saaneet nuoret olivat kymmenen vuoden seurannan jälkeen todennäköisemmin työkykyisiä kuin muunlaista mielenterveyshoitoa saaneet nuoret. Hoidosta ja työkyvyttömyystuista aiheutuneet kokonaiskustannukset olivat dialogista hoitoa saanneilla vertailuryhmää pienemmät. Nämä havainnot tehtiin valtakunnallisesta rekisteriseurannassa. Sen tulokset julkaistiin Early Intervention in Psychiatry -lehdessä.

Tutkimuksessa olivat mukana kaikki vuosina 2003–2008 Suomessa psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluja ensimmäistä kertaa käyttäneet 13–20-vuotiaat. Tietoja kerättiin sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereistä.

Psyykkiseen kriisiin vastataan välittömästi

Malli on syntynyt Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueen ja Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen kehitys- ja tutkimusyhteistyössä. 

Mielenterveyspalvelut on mallissa organisoitu niin, että psyykkiseen kriisiin pystytään vastaamaan välittömästi. Diagnooseja tai lähetteitä ei tarvita. Hoito viedään kotiin, ja sosiaalinen verkosto kutsutaan hoidon osapuoleksi. Malli korostaa hoitokontaktin jatkuvuutta ja psykoterapeuttista vuorovaikutusta.

Avoimen dialogin hoitomalli on WHO:n uusissa mielenterveyshoidon ohjeissa. Mallia kehitetään ja tutkitaan parhaillaan monessa maassa.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.