Avoin lumehoito lievittää akuuttia kipua

Ennen hoitoa lumehoidosta annetun opetuksen ­laajuudella ei ollut vaikutusta tehoon.

Lumehoito lievitti sveitsiläistutkimuksessa akuuttia kokeellista kipua, hyperalgesiaa ja allodyniaa, vaikka tutkimushenkilöt tiesivät, etteivät saa aktiivista lääkeainetta. Ennen hoitoa lumehoidosta annetun opetuksen ­laajuudella sen sijaan ei ollut vaikutusta tehoon.

Prospektiivisessa, arvioijalta ­sokkoutetussa satunnaistetussa vaihtovuoro­tutkimuksessa aiheutettiin akuuttia kokeellista kipua 32 terveelle vapaa­ehtoiselle miehelle. Kaikki koe­henkilöt kävivät läpi kaksi tutkimus­asetelmaa, joista toisessa ei annettu mitään hoitoa ja toisessa annettiin laskimoon lume­lääkettä niin, että koehenkilöt tiesivät, etteivät saa ­aktiivista lääke­ainetta.

Vaikka kipua ja kivun lääkehoitoja on tutkittu intensiivisesti yli 50 vuotta, kivun kontrollointi on edelleen ratkaisematon ongelma. Nykykäytännön mukaan akuuttia kipua hoidetaan lyhytvaikutteisilla lääkehoidoilla, joiden teho ei useinkaan ole riittävä. Kipulääkkeiden käyttöä rajoittavat vasta-aiheet ja annosriippuvaiset haittavaikutukset. Yhdysvaltojen opioidikriisi on osaltaan antanut aiheen etsiä riskittömiä vaihtoehtoja kivun hoitoon.

Kipu on ollut lumehoidon tutkijoiden kiinnostuksen kohteena siitä lähtien, kun todettiin, että opioidiantagonisti ­naloksoni kumoaa lumeen kipulääke­vaikutuksen. Aiemmin on raportoitu avoimen lumehoidon teho krooniseen kipuun, ärtyvän suolen oireyhtymään ja allergiseen nuhaan. Lumeella voi olla merkitystä osana multimodaalista akuutin kivun hoitoa.

Schneider T, Luethi J, Mauermann E, Bandschapp O, Ruppen W. Pain response to open label placebo in induced acute pain in healthy adult males. Anesthesiology 2020;132:571–80.

Ritva Jokela

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 21/2020.