Avustajakoirapalvelua ehdotetaan julkisen rahoituksen piiriin

THL:n mukaan avustajakoirien rahoitus ei ole tällä hetkellä riittävää eikä jatkuvaa. Vammaisten henkilöiden avustajakoirien tehtävänä on avustaa arjen askareissa eli esimerkiksi noutaa, kantaa ja nostaa tavaroita, tukea liikkumisessa ja vetää pyörätuolia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvityksessä ehdotetaan vammaisten henkilöiden avustajakoirapalvelua osaksi vammaispalvelulakia ja sen taloudellista tukea. Selvityksen mukaan vammaispalvelusta tulisi korvata kokonaan koiran hankinta- ja koulutuskulut. Koiran käyttöön liittyvät muut kulut (esim. ruoka) voidaan korvata Kelan kautta vammaistukena. Lisäksi ehdotetaan, että avustajakoirien luovutus järjestettäisiin valtakunnallisesti keskitetysti.

Vammaislainsäädännön uudistuksen yhteydessä THL:n työryhmä on ehdottanut, että sosiaali- ja terveysalueille (sote-alueet) perustettaisiin apuväline- ja toimintakykykeskukset. Yksi tällainen keskus voisi toimia avustajakoirapalvelun järjestäjänä. Samoin tulevaisuudessa pitäisi mahdollisesti harkita muiden palvelukoirien, kuten kuulo- ja epilepsiakoirien myöntämistä sote-alueilta.

THL:n mukaan avustajakoirien rahoitus ei ole tällä hetkellä riittävää eikä jatkuvaa. Avustajakoiratoiminnan rahoittajana toimii nyt Raha-automaattiyhdistys (Ray) ja toiminnan järjestäjää ja avustajakoiraa haetaan Invalidiliitolta. Koira luovutetaan käyttäjälle maksutta ja Invalidiliitto korvaa yli 70 euroa vuodessa maksavat hoitokulut. Rokotukset, ruoka ym. kulut maksaa käyttäjä itse.

Näkövammaisten opaskoirat luovutetaan julkisin varoin. Opaskoirat rahoitetaan terveydenhuoltolain mukaisesti, mutta jatkossa opaskoiratoimintakin voitaisiin siirtää osaksi vammaispalvelulakia.

THL:n kehittämispäällikkö Outi Toytärin mukaan ajankohta uudistukselle on nyt oikea.

– Vammaisten henkilöiden avustajakoirapalvelu osana sote-alueiden toimintaa olisi tasavertainen näkövammaisten opaskoiratoiminnan kanssa. Palvelujen järjestäminen vammaispalvelulain perusteella parantaisi myös hakijoiden oikeusturvaa. Samoin yhdenvertaisuus lisääntyy, kun laaditaan yhtenäiset valtakunnalliset käytännöt ja luovutuskriteerit, Töytäri listaa hyötyjä.

Avustajakoira helpottaa vammaisen henkilön arkea

Vammaisten henkilöiden avustajakoirien tehtävänä on avustaa arjen askareissa eli esimerkiksi noutaa, kantaa ja nostaa tavaroita, tukea liikkumisessa ja vetää pyörätuolia.

Avustajakoiran tarve on aina arvioitava yksilöllisesti. Avustajakoirilla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia vammaisten henkilöiden toimintakyyn: itsenäinen suoriutuminen lisääntyy, riippuvuus muista vähenee ja uloslähteminen helpottuu. Avustajakoirien käyttö saattaa vähentää ulkopuolisen avun tarvetta ja apuvälineiden käyttöä. Avustajakoiran hankintapäätöksessä on otettava huomioon myös koiran hoitamisen vaativuus ja mahdolliset ongelmakäytökseen liittyvät riskit.

Tällä hetkellä vammaisten avustajakoiria valmistuu noin 5–7 kappaletta vuodessa. Koiria on työtehtävissä yhteensä noin 65 kappaletta. Koirien koulutus kestää noin 2 vuotta. Jonotusaika koiran saamiseen on 1–5 vuotta.

Järjestöt ovat arvioineet, että koirien tarve tulevaisuudessa on 20–30 koiraa vuodessa. Yhden koiran kustannukset (koiran hankinta, ylläpito ja hallinto) vuonna 2013 olivat noin 17 500 € / vuosi.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinninlaitos

Kuva: Panthermedia

Lue lisää jutun aiheesta