Bakteeritulehdukset yhteydessä suurentuneeseen sepelvaltimotautiriskiin tyypin 1 diabetesta sairastavilla

Lisätutkimuksia tarvitaan siitä, miten infektiot vaikuttavat riskiin.

Antibiooteilla hoidetut bakteeri-infektiot ovat yhteydessä suurentuneeseen sepelvaltimotautiriskiin tyypin 1 diabetesta sairastavilla, osoittaa HUS:ssa tehty tutkimus.

Lisätutkimuksia tarvitaan siitä, miten infektiot vaikuttavat riskiin.

Korkean verenpaineen, kolesterolin ja tupakoinnin lisäksi diabeteksen on tiedetty suurentavan sepelvaltimotaudin riskiä. Epäselvää on kuitenkin ollut, lisäävätkö eri bakteeri-infektiot varsinkin diabeetikoilla riskiä sairastua sepelvaltimotautiin.

Poikkeuksellisen pitkässä seurantatutkimuksessa oli mukana 3 781 tyypin 1 diabetesta sairastavaa. Heidän tietonsa koottiin suomalaisen FinnDiane-diabetestutkimuksen rekisteristä vuosilta 1995–2015.

Tutkimuksen potilaista noin 10 prosentilla eli 370:llä oli ollut jokin sepelvaltimotautiin liittyvä hoitotapahtuma ja keskimäärin enemmän antibioottiostoja kuin niillä potilailla, jotka eivät olleet sepelvaltimotaudin vuoksi sairaalahoidossa.

Tulokset on julkaistu Journal of Internal Medicine -lehdessä.

– Tulokset ovat tilastollisesti merkittävät, vaikka otimme huomioon perinteiset sepelvaltimotaudin riskitekijät. Tutkimuksessa antibioottiostokset ovat itsenäinen riskitekijä sepelvaltimotautitapahtumalle”, sanoo anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuva lääkäri Rasmus Simonsen, joka on mukana FinnDiane-tutkimusryhmässä.

Suvi Sariola

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.