Bifidobakteerien runsaus imeväisellä näyttää voimistavan rokotusvasteita

Tutkimustulos tukee teoriaa, jonka mukaan suoliston mikrobiomi muovaa imeväisen immuunijärjestelmää.

Suoliston mikrobisto varhaislapsuudessa vaikuttaa immuniteetin kehittymiseen ja voi tehostaa lapsen rokotusvasteita. Prospektiivisessa havainnoivassa tutkimuksessa tutkijat havaitsivat voimakkaamman rokotusvasteen kahden vuoden iässä, jos imeväisellä oli ulosteessa runsaasti bifidobakteereja.

Osallistujat (n = 291) olivat terveitä bangladeshilaisia imeväisiä. He saivat vastasyntyneinä tuberkuloosirokotuksen (BCG) ja suun kautta polio­virusrokotteen . Lisäksi he saivat tetanus- ja hepatiitti B -rokotuksen. Ulostenäytteet kerättiin ennen rokottamista, 6, 11 ja 15 viikon iässä. T-solu­vastetta ja vasta-ainetasoja mitattiin toistetusti.

Bifidobakteerit kuuluvat probioottisiin mikrobeihin ja täysimetys lisää niiden määrä suolistossa. Tämä huomioitiin tilastollisissa analyyseissä vakioimalla. Tutkimuksessa käytettiin monen selittäjän regressiomallia.

Kaikilla imeväisillä todettiin bifidobakteereja ulosteessa (mm. B. longum, B. breve ja B. bifidum). Lapsilla, joilla niitä oli runsaasti, todettiin kahden vuoden iässä voimakkaampi muisti-T-solujen vaste rokotteisiin. Lisäksi tetanusspesifiset vasta-­aineet plasmassa ja poliospesifiset vasta-aineet ulosteessa olivat voimakkaammat.

Suoliston bifidobakteerikolonisaatiolla oli siis yhteys sekä T-soluvasteeseen että vasta-aineiden muodostukseen. Todettu yhteys ulosteen bifidobakteerien runsaan määrän ja voimakkaamman rokotusvasteen välillä tukee teoriaa, jonka mukaan suoliston mikrobiomi muovaa imeväisen immuuni­järjestelmää.

lähde: Huda MN, Ahmad SM, Alam MJ ym. Bifidobacterium abundance in early infancy and vaccine response at 2 years of age. Pediatrics, verkossa ensin 23.1.2019. doi: 10.1542/peds.2018-1489

kirjoittaja:
Nina Kaseva
LT. lastentautien erikoislääkäri

kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 8/2019.