Biologisia reumalääkkeitä ei tarvitse pelätä

Tutkijat keräsivät 3 762 potilasta ja 10 994 seurantavuotta käsittävän nivelreuma-aineiston Suomen biologisten lääkkeiden rekisteristä ja Keski-Suomen keskussairaalan reumaseurannasta.

Biologisia reumalääkkeitä käyttävillä potilailla ei ollut suomalaistutkimuksessa merkittävästi enempää infektioita tai maligniteetteeja kuin perinteisiä reumalääkkeitä saaneilla.

Reumapotilailla tiedetään olevan sairauden takia suurentunut riski erityisesti lymfaattisiin maligniteetteihin ja mahdollisesti yhteisen riskitekijän, tupakoinnin, takia keuhkosyöpään. Toisaalta heillä on paksusuolen syöpää vähemmän kuin väestöllä. Vahvat reumalääkkeet voivat aiheuttaa potilaille immunosuppressiota ja lisätä näin infektioriskiä.

Tutkijat keräsivät 3 762 potilasta ja 10 994 seurantavuotta käsittävän nivelreuma-aineiston Suomen biologisten lääkkeiden rekisteristä ja Keski-Suomen keskussairaalan reumaseurannasta. Tässä kohortissa havaittiin valtakunnallisten rekisterien perusteella 92 maligniteettia ja 341 vakavaa infektiota. Kun biologisia lääkkeitä (TNF:n salpaajia ja rituksimabia) käyttäneiden infektio- ja maligniteettiriskiä verrattiin vain perinteisiä lääkkeitä käyttäneiden riskiin, oli tulos huojentava: merkittävää eroa infektio- tai maligniteettiriskissä ei havaittu näiden potilasryhmien välillä. Eroa ei todettu myöskään eri biologisia valmisteita käyttäneiden potilaskohorttien kesken. Vastaavia tuloksia on raportoitu muualtakin.

Reumasairauksien hoidossa biologiset lääkkeet ovat olleet merkittävä edistysaskel, mutta runsaat kymmenen vuotta sitten käyttöön tulleiden TNF:n salpaajien pelättiin lisäävän kasvainsairauksien ja infektioiden ilmaantuvuutta. Tätä riskiä ei ole voitu sulkea pois muitakaan biologisia lääkkeitä käytettäessä. Siksi hoitorekistereistä saatavat tosielämän seurantatulokset ovat erityisen arvokkaita.

Krooninen reumaattinen tulehdus on niin vakava tila, että tulehduksen hillintään kannattaa panostaa. Tutkimuksen perusteella biologisia lääkkeitä uskaltaa siis tarvittaessa käyttää tähän tavoitteeseen pääsemiseksi.

Lue lisää:
Mikä on biologinen lääke?
Lastenreuma pitää vanhemmat varpaillaan

Lähde:
Aaltonen KJ, Joensuu JT, Virkki L ym. Rates of serious infections and malignancies among patients with rheumatoid arthritis receiving either tumor necrosis factor inhibitor or rituximab therapy. J Rheumatol 2015;42:372–8.

Kirjoittanut:
Markku Kauppi

Kuva:
Panthermedia