COVID-19 hoivakodeissa

Hoitohenkilökunnan jaksamisesta seuraavan aallon tullessa on huoli.

Useimmissa maissa hoivakoti­vanhusten kuolleisuus on käsittänyt kevään ensimmäisen COVID-19-aallon aikana 19–72 % kyseisen maan kokonaiskuolleisuudesta. Keväällä pula suojavarusteista johti turhiin infektioiden leviämisiin. Ensimmäinen aalto opetti paljon viruksen ominaisuuksista ja tavoista ehkäistä sitä. Britit tekivät siitä yhteenvedon.

Britanniassa todettiin, että myös hoivakodeissa jopa yli puolet tartunnan saaneista asukkaista voi olla oireettomia. Lisäksi PCR-testin heikohko herkkyys on ongelma, kun infektoituneet halutaan eristää.

Asukkaiden eristäminen huoneisiinsa toi esiin fyysisiä ja psyykkisiä haittoja, kuten yksinäisyyttä ja ahdistuneisuutta. Valvonnan puute johtaa riskitilanteisiin, kuten kaatumisiin. Kirjoittajat ehdottavatkin hoivakoteihin jakoa puhtaisiin ja riskialueisiin.

Jotta turhia potilassiirtoja sairaaloihin ei tehtäisi, on tärkeää, että asukkaille tehdään hoitosuunnitelma elämän loppuvaiheen ja akuuttitilanteiden varalle. Kirjoittajat suosittelevat hoiva­koteihin nykyistä parempia mahdollisuuksia hoitaa COVID-19-potilaita, mm. nesteytys- ja hapenantomahdollisuuksia.

Hoitohenkilökunnan jaksamisesta seuraavan aallon tullessa on huoli. Hoivakoteihin pitäisi saada lisää ­resursseja.

Gordon AL ym. Commentary: COVID-19 in care homes – challenges and dilemmas in healthcare delivery. Age Ageing 2020;49:701–5.

Kaisu Pitkälä

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 46/2020.