COVID-19 ja sydämen rytmihäiriöt

Lievässä koronainfektiossa rytmi­häiriöt näyttävät olevan varsin harvinaisia.

COVID-19 huonontaa sydäninfarktin ennustetta pitempien hoitoviiveiden ja lisääntyneen hyytymis­taipumuksen takia. Infektioon liittyy myös varsin usein sydänlihasärsytystä ja pahimmillaan jopa vakava myokardiitti. Vaikeaoireisen infektion aikana näyttää ilmenevän myös varsin runsaasti rytmihäiriöitä, etenkin eteisvärinää.

Israelilaistutkijat raportoivat 390:n sairaalahoitoon joutuneen COVID-19-potilaan sydänongelmista. He totesivat 28 potilaalla (7,2 %) uuden rytmihäiriön. ­Valtaosa oli eteisvärinää, mutta 3 potilaalle ilmaantui merkittävä eteis-kammiokatkos ja yhdelle kammiovärinä. Sydämen vajaatoiminta, vakava taudinkuva ja korkea ikä ennakoivat parhaiten rytmihäiriöiden ilmaantumista. Sydän­lihasmerkkiainetasot olivat myös koholla sydänlihasvaurion merkkinä valtaosalla rytmihäiriöpotilaista.

Ei ole yllättävää, että äkillinen vakava sairastuminen lisää rytmihäiriöitä. Lievässä COVID-19-infektiossa rytmi­häiriöt näyttävät olevan varsin harvinaisia. Viivästynyt hoitoon hakeutuminen sydänongelmien takia on suurempi ongelma. Tanskalaisen selvityksen mukaan tuoreeseen eteisvärinään liittyvät aivoverenkiertohäiriöt näyttävätkin lisääntyneen pandemian aikana.

Rav-Acha M, Orlev A, Itzhaki I ym. Cardiac arrhythmias among hospitalized Coronavirus 2019 (COVID-19) patients: prevalence, characterization, and clinical algorithm to classify arrhythmic risk. Int J Clin Pract, verkossa ensin 30.10.2020. doi: 10.1111/ijcp.13788

Juhani Airaksinen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 11/2021.