COVID-19-potilaat tehohoidossa

Tavallisimmat oireet teho-osastolle otettaessa olivat hengenahdistus, kuume ja yskä.

Ensimmäisiä kuvauksia tehohoitoon päätyneistä COVID-19-potilaista on alkanut ilmestyä länsimaistakin. Washingtonin osavaltiossa Evergreen Hospitalin teho-osastolle helmi-maaliskuun vaihteessa kahden viikon aikana otetuista 21 varmistetusta COVID-19-potilaasta kuoli puolet (11 potilasta).

Tehohoitoon otetuista 12:lle kehittyi vaikea-asteinen ARDS. Mekaanista ventilaatiota tarvitsi 15. Kardiomyopatian sai 7 potilasta.

Tavallisimmat oireet teho-osastolle otettaessa olivat hengenahdistus (16 potilasta), kuume (11) ja yskä (10). Potilaiden keski-ikä oli 70 vuotta, ja heistä 11 oli miehiä. Perussairauksia oli 18:lla, yleisimmät olivat krooninen munuaissairaus ja sydämen vajaa­toiminta.

Kiinasta on helmikuussa julkaistu yhteenveto 72 314 COVID-19-tapauksesta, ja tehohoitopotilaiden kuolleisuus siinä on samaa luokkaa kuin tässä aineistossa.

Tämän tapausselostuksen tulkintaa ­rajoittaa se, että pieni otos on yhdestä keskuksesta. Aineistossa on mukana hoitokodissa asuvia vanhuksia, mikä sekin vaikuttaa tulkintaan. Se on ­kuitenkin ensimmäisiä kuvauksia tehohoitoon otettujen COVID-19-potilaiden hoidon tuloksista. Se myös korostaa tarvetta suojella ikäihmisiä altistumasta tartunnalle.

Arentz M, Yim E, Klaff L ym. Characteristics and outcomes of 21 critically ill patients with COVID-19 in Washington State. JAMA, verkossa ensin 19.3.2020. doi: 10.1001/jama.2020.4326

Ritva Jokela

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 14/2020.