Crohnin taudin kirurginen hoito vähenee

Crohnin taudin syyn on edelleen tuntematon.

Crohnin tauti ikävine komplikaatioineen voi esiintyä ruoansulatuskanavassa suusta peräsuoleen. Perinteinen hoito – immunosuppressiiviset lääkkeet ja resektiokirurgia – on saanut rinnalleen yhä kehittyvän biologisen lääkearsenaalin. Myös diagnostiikka on nopeutunut endoskopiatekniikoiden ja kuvantamisen kehittymisen ansiosta (kapselikamera, magneettikuvaus, TT). Ruotsalaiset kirurgit selvittivät, onko tämä kehitys vähentänyt kirurgisen hoidon tarvetta.

Maanlaajuisesta potilasrekisteristä löytyi yhteensä 21 273 Crohnin tautia sairastavaa vuosilta 1990–2014. Ensimmäiseen leikkaukseen viiden vuoden kuluessa diagnoosista päätyi 54 % potilaista vuosina 1990–95, 40 % vuosina 1996–2000, 20 % vuosina 2002–2008 ja 17 % vuosina 2009–2014. Uusintaleikkaukset viiden vuoden kuluessa vähenivät 19 %:sta 16 %:iin.

Leikkaushoito siis väheni merkittävästi, mutta uusintaleikkaukset vähemmän, vaikka markkinoille on tullut erittäin tehokkaita biologisia lääkkeitä.

Crohnin taudin syyn on edelleen tuntematon. Tämä rekisteritutkimus osoittaa, että se on vieläkin vaikea vastustaja sekä gastroenterologeille että gastrokirurgeille.

Kalman TD ym. Decrease in primary but not in secondary abdominal surgery for Crohn’s disease: nationwide cohort study, 1990-2014. Br J Surg 2020;107:1529–38.

Hannu Paajanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 3/2021.