D-vitamiini kytköksissä koronaan

Tutkimukseen koottiin kaikista Yhdysvaltain osavaltioista yli 190 000 potilasta, joilla oli koronavirus.

Pari aiempaa tutkimusta on osoittanut D-vitamiinin puutteen olevan kytköksissä COVID-19-tautiin ja kuolleisuuteen. Assosiaatiota selitettiin D-vitamiinin vaikutuksilla immunologisiin mekanismeihin. Tämän tutkimuksen tekijät halusivat selvittää, olisiko D-vitamiinilla myös yhteys alttiuteen saada koronavirus, ja kytkös löytyikin.

Tutkimukseen koottiin kaikista Yhdysvaltain osavaltioista yli 190 000 potilasta, joilla oli testeissä todettu koronavirus. Heiltä oli tiedossa edeltävän vuoden aikana tehty 25(OH)D-vitamiinimääritys. Postinumeroiden avulla tutkittavat voitiin luokitella leveyspiirien mukaisesti pohjoisen tai eteläisempien seutujen asukkaisiin. Yllättävää kyllä, niiden avulla voitiin myös tehdä päätelmiä potilaiden etnisestä taustasta.

Tulokset näyttivät kauniin käänteisen assosiaation koronapositiivisuuden ja D-vitamiinipitoisuuksien välillä. Mitä vähemmän D-vitamiinia, sitä useammin koronaa. Vitamiinin puutoksesta kärsivistä (seerumissa alle 20 ng/ml) koronatesti oli positiivinen 12,5 %:lla, arvoilla 30–34 ng/ml 8,1 %:lla ja arvoilla yli 55 ng/ml 5,9 %:lla. Eli ääripäitä verrattaessa matalat D-vitamiiniarvot tuplasivat koronatartunnan riskin.

Tulos ei ollut riippuvainen rodusta, sukupuolesta, iästä tai leveyspiiristä. Tosin pohjoisessa koronatartunta oli yleisempi kuin etelässä, mutta kytkös D-vitamiiniin oli samankaltainen.

Tehoa koronatartunnan ehkäisyssä ei ehkä ole ihan helppoa selittää D-vitamiinin immunologisilla vaikutuksilla. Varsinaisessa COVID-19-taudissa se on paremmin ymmärrettävissä.

Tarjoaisikohan tämä silti meillekin pimeän saadessa uuden perusteen D-vitamiinilisälle?

Kaufman HW, Niles JK, Krol MH ym. SARS-CoV-2 positivity rates associated with circulating 25-hydroxyvitamin D levels. PLoS ONE 2020;15:e0239252. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239252

Heikki Arvilommi

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 42/2020.