D-vitamiinikuuri ei välttämättä auta flunssan ehkäisyssä

D3-vitamiinilisä ei välttämättä auta hengitystieinfektioiden ehkäisyssä tai lyhentämisessä. JAMA-lehdessä julkaistu tutkimus selvitti terveiden aikuisten ylempien hengitystieinfektioiden yleisyyttä ja kestoa sekä D-vitamiinilisän mahdollista vaikutusta flunssiin.

D3-vitamiinilisä ei välttämättä auta hengitystieinfektioiden ehkäisyssä tai lyhentämisessä.

JAMA-lehdessä julkaistu tutkimus selvitti terveiden aikuisten ylempien hengitystieinfektioiden yleisyyttä ja kestoa sekä D-vitamiinilisän mahdollista vaikutusta flunssiin.

Aiemmissa tutkimuksissa alhaiset D-vitamiinipitoisuudet on yhdistetty infektioalttiuteen.

Uudessa-Seelannissa tehtyyn tutkimukseen osallistui 332 tervettä aikuista. Satunnaisesti kahteen ryhmään jaetut tutkittavat saivat puolentoista vuoden ajan D3-vitamiinilisää tai vastaavan määrän lumevalmistetta.

Koeryhmälle annettiin aluksi 200 000 IU:n annos D3-vitamiinia. Kuukauden kuluttua koehenkilöt saivat toisen 200 000 IU:n annoksen, jonka jälkeen he saivat kuukausittain 100 000 IU:n annoksen D-vitamiinia vielä 16 kuukauden ajan. Verrokkiryhmälle annettiin lumevitamiinia.

D-vitamiinikuurin saaneet saivat yhtä usein flunssia kuin verrokkiryhmä. Tutkimuksen mukaan kuukausittainen D-vitamiinilisä ei estänyt hengitysinfektioiden yleisyyttä. Vitamiinilisä ei myöskään helpottanut flunssan oireita.

D-vitamiinilisät nostivat veren vitamiinipitoisuuden määrää koeryhmässä, mutta sillä ei ollut tutkimuksen mukaan vaikutusta hengitystieinfektioiden yleisyyteen tai tulehdusten koettuun hankaluuteen. D-vitamiinilisää saaneen ryhmän jäsenet sairastivat keskimäärin 3,7 hengitystieinfektiota vuodessa, kun verrokkiryhmän jäsenet saivat 3,8 flunssaa vuodessa.

Ryhmien välillä ei havaittu oleellista eroa myöskään flunssan oireista tai kestosta johtuvien sairauspoissaolojen määrässä.

– Tutkimuksen perusteella on selvää, etteivät D-vitamiinilisät estä tai vähennä aikuisten flunssien hankaluutta ilman selvää D-vitamiinipuutosta, tutkimuksen johtaja David Murdoch kertoo.

Murdoch korostaa JAMA-lehdessä, että D-vitamiinilisän vaikutusta influenssan ehkäisyssä ei ole tutkittu. Ei ole myöskään selvää, auttaisiko vitamiinilisä estämään D-vitamiinin puutoksesta kärsivien potilaiden hengitystieinfektioita.

Maria van der Meer
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu aiemmin www.laakarilehti.fi.