D-vitamiinin puute voi altistaa vanhuksen deliriumille sairaalahoidossa

Delirium jää usein havaitsematta.

D-vitamiinin puute voi altistaa vanhuksen deliriumille sairaalahoidossa Kuva 1 / 1 Kuva: Panthermedia

Sairaalahoidossa vanhuksen sekavuustila on yleinen ja huonoennusteinen oireyhtymä. Sille altistavat mm. korkea ikä, muistisairaus, gerastenia ja monilääkitys, ja sen laukaisee akuutti sairaus, leikkaus tai vieras paikka. Britanniassa havaittiin, että D-vitamiinin puutos voi olla yksi deliriumille altistava tekijä.

Tutkimuksessa selvitettiin biopankkiin näytteensä antaneiden 351 320 potilaan (60+ v, keski-ikä 71 v) verinäytteistä D-vitamiinipitoisuus ja heidän tietonsa yhdistettiin sairaalarekistereihin. 3 634:llä oli seuranta-aikana sairaala­jaksolla deliriumdiagnoosi.

D-vitamiinin puutos (< 25 nmol/l) oli yhteydessä deliriumiin. Myös pienehköllä pitoisuudella (25–50 nmol/l) oli yhteys deliriumin ilmaantumiseen (1,38; 1,28–1,49) verrattuna normaalipitoisuuteen (> 50 nmol/l). Yhteys säilyi, vaikka malli vakioitiin kalsiumtasolla, murtumilla, muistisairaudella, tutkimuspaikalla, etnisyydellä tai muilla keskeisillä sekoittavilla tekijöillä. D-vitamiinipitoisuutta lisäävät geneettiset variantit suojasivat potilasta deliriumilta.

Annos-vastesuhde tukee löydöksen merkitsevyyttä ja jopa mahdollista syy-seuraussuhdetta. D-vitamiinilla ajatellaan olevan neuroprotektiivista vaikutusta. On merkillistä, että deliriumin sairastaneiden määrä jää aineistossa noin 1 %:iin, kun hyvin iäkkäistä sairaalapotilaista osuus on ollut 25–30 %. Delirium jää usein havaitsematta, ja tässä tutkimuksessa sen sairastaneet ovat vain jäävuoren huippu ja luultavasti parempikuntoisia ja ainakin nuorempia kuin tavalliset iäkkäät sekavuuspotilaat.

Pilling LC ym. Low vitamin D levels and risk of incident delirium in 351 000 older UK biobank participants. J Am Geriatr Soc 2021;69:365–72.

Kaisu Pitkälä

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 17/2021.

Oletko jo lukenut nämä?