D-vitamiinin puute voi altistaa vanhuksen deliriumille sairaalahoidossa

Delirium jää usein havaitsematta.

Sairaalahoidossa vanhuksen sekavuustila on yleinen ja huonoennusteinen oireyhtymä. Sille altistavat mm. korkea ikä, muistisairaus, gerastenia ja monilääkitys, ja sen laukaisee akuutti sairaus, leikkaus tai vieras paikka. Britanniassa havaittiin, että D-vitamiinin puutos voi olla yksi deliriumille altistava tekijä.

Tutkimuksessa selvitettiin biopankkiin näytteensä antaneiden 351 320 potilaan (60+ v, keski-ikä 71 v) verinäytteistä D-vitamiinipitoisuus ja heidän tietonsa yhdistettiin sairaalarekistereihin. 3 634:llä oli seuranta-aikana sairaala­jaksolla deliriumdiagnoosi.

D-vitamiinin puutos (< 25 nmol/l) oli yhteydessä deliriumiin. Myös pienehköllä pitoisuudella (25–50 nmol/l) oli yhteys deliriumin ilmaantumiseen (1,38; 1,28–1,49) verrattuna normaalipitoisuuteen (> 50 nmol/l). Yhteys säilyi, vaikka malli vakioitiin kalsiumtasolla, murtumilla, muistisairaudella, tutkimuspaikalla, etnisyydellä tai muilla keskeisillä sekoittavilla tekijöillä. D-vitamiinipitoisuutta lisäävät geneettiset variantit suojasivat potilasta deliriumilta.

Annos-vastesuhde tukee löydöksen merkitsevyyttä ja jopa mahdollista syy-seuraussuhdetta. D-vitamiinilla ajatellaan olevan neuroprotektiivista vaikutusta. On merkillistä, että deliriumin sairastaneiden määrä jää aineistossa noin 1 %:iin, kun hyvin iäkkäistä sairaalapotilaista osuus on ollut 25–30 %. Delirium jää usein havaitsematta, ja tässä tutkimuksessa sen sairastaneet ovat vain jäävuoren huippu ja luultavasti parempikuntoisia ja ainakin nuorempia kuin tavalliset iäkkäät sekavuuspotilaat.

Pilling LC ym. Low vitamin D levels and risk of incident delirium in 351 000 older UK biobank participants. J Am Geriatr Soc 2021;69:365–72.

Kaisu Pitkälä

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 17/2021.