Deksametasonista hyötyä lisähappea saaville koronapotilaille

Euroopan lääkevirasto EMA puoltaa deksametasonin käyttöä lisähappea saaville tai hengityslaitehoidossa oleville koronapotilaille.

Euroopan lääkeviraston EMA:n Lääkevalmistekomitea on arvioinut RECOVERY-tutkimuksen tulokset deksametasonin käytöstä sairaalahoidossa olevilla COVID-19-potilailla, tiedottaa Fimea.

Deksametasonilääkitys on arvion perusteella hyödyllinen koronainfektiota sairastaville aikuisille tai yli 12-vuotiaille ja vähintään 40 kiloa painaville potilaille, joiden hoidossa tarvitaan lisähappea. Deksametasonihoito voidaan toteuttaa suun kautta tai suonensisäisesti. Annostelu on 6 mg kerran päivässä 10 päivän ajan.

RECOVERY-tutkimuksessa deksametasonihoitoa saavien hengityslaitehoidossa olevien koronapotilaiden kuolleisuus 28 päivää lääkityksen aloittamisesta oli 29 prosenttia. Vastaavien potilaiden kuolleisuus ilman deksametasonihoitoa oli 41 prosenttia.

Myös pelkkää lisähappea tarvitsevien koronapotilaiden kuolleisuus väheni deksametasonilääkityksellä. Deksametasoniryhmässä lisähappea saaneiden potilaiden kuolleisuus oli 23 prosenttia, kun kuolleisuus ilman deksametasonia oli 26 prosenttia.

Deksametasoni ei vähentänyt kuolleisuutta sairaalahoidossa olleilla koronapotilailla, jotka eivät tarvinneet lisähappea tai hengityslaitehoitoa.

Suvi Sariola

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.