Diabetesrokotteesta lupaavia tuloksia – esti viruksen aiheuttaman taudin hiirillä

Tutkijat pitävät tuloksia tärkeänä askeleena.

Enterovirusrokote suojaa prekliinisissä kokeissa hiiriä viruksen aiheuttamalta tyypin 1 diabetekselta, osoittaa Tampereen yliopistossa ja Karoliinisessa Instituutissa tehty tutkimus.

Kyseessä on ensimmäinen tutkimus, jonka mukaan viruksen aiheuttama diabetes on mahdollista estää rokotteen avulla. Rokote suojasi hiiriä myös muilta viruksen aiheuttamilta kudosvaurioilta, eikä se aiheuttanut sivuvaikutuksia.

Tutkijat pitävät tuloksia tärkeänä askeleena ihmisillä tehtävien rokotetutkimusten kannalta.

Jatkossa rokotetta voitaisiin käyttää riskiryhmien suojaamiseen virusinfektioilta diabetesyhteyden selvittämiseksi. Jos jatkotutkimukset vahvistavat virusten merkityksen taudin synnyssä, voitaisiin rokotteella estää osa tulevaisuuden diabetestapauksista.

– Käytetty rokoteteknologia tarjoaa hyvät edellytykset myös useamman enteroviruksen sisältävän rokotteen valmistamiseen. Toivomme, että tämänkaltaista rokotetta voitaisiin käyttää enterovirusten merkityksen osoittamiseen tyypin 1 diabeteksen synnyssä sekä myöhemmin taudin ehkäisyssä, kertoo apulaisprofessori Vesa Hytönen Tampereen yliopistosta.

Tyypin 1 diabeteksen aiheuttajaa ei tunneta, eikä sairauteen ole ennaltaehkäiseviä hoitoja. Enteroviruksen on kuitenkin laajoissa kliinisissä tutkimuksissa havaittu liittyvän tyypin 1 diabeteksen syntyyn.

Tyypin 1 diabetes on lisääntynyt voimakkaasti, ja enterovirusten on arveltu olevan yksi todennäköinen taudin lisääntymistä selittävä tekijä.

Tyypin 1 diabetes on lasten yleisin krooninen sairaus. Suomessa ja Ruotsissa useampi kuin yksi ihminen 200:sta kärsii siitä. Esiintymistiheys on suurin maailmassa.

Tutkimus julkaistiin Diabetologia-lehdessä ja siitä tiedotti Tampereen yliopisto.

Miia Soininen

Kuva: Panthermedia