Digitaalinen terveys tukee syövän täsmälääketiedettä

Helsingin yliopiston, HUS:n ja uusien kumppanien yhteistyöhön perustuva iCAN-lippulaiva yhdistää uudella tavalla täsmälääketiedettä ja potilaiden digitaalisia tietoja.

Suomen Akatemia on valinnut Helsingin yliopiston, HUS:n ja elinkeinoelämän yhteistyöhön perustuvan iCAN Digital Precision Cancer Medicine -osaamiskeskittymän yhdeksi kuudesta lippulaivastaan.

iCAN sai Suomen Akatemian lippulaivarahoitusta ensimmäiselle nelivuotiskaudelle 11 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että osaamiskeskittymän kokonaisrahoitus nousisi 51 miljoonaan euroon vuodessa isäntäorganisaatioiden sitoutumisen ja lisääntyvän yritysyhteistyön kautta.

iCAN muodostaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusalustan, jonka tavoitteena on parantaa syöpäpotilaiden hoitoa ja tukea korkealaatuisesta syöpätutkimuksesta kumpuavien uusien innovaatioiden kehitystä.

Potilaat entistä aktiivisemmin mukana tutkimus- ja hoitoketjuissa

iCAN hyödyntää ainutlaatuisia vahvuuksia, joita Suomella on rekisteritiedon ja digiterveyden alueilla. Näin kertoo iCAN-lippulaivan johtaja, akatemiaprofessori Kari Alitalo Helsingin yliopistosta.

Hän toteaa, että jatkossa yhdistetään esimerkiksi tietoja kehon ulkopuolella kasvatettujen syöpäsolujen geenien toiminnasta ja lääkeherkkyyksistä potilaan hoidon aikana kerättyihin sekä potilaiden itse tuottamiin terveys- ja elämäntapatietoihin.

– Tiedon louhintaa näistä kehitetään muun muassa keinoälyä hyödyntäen. Uusi tieto antaa pohjan oikean hoidon kehittämiseen kullekin potilaalle, Alitalo sanoo tiedotteessa.

Poikkitieteellinen lippulaiva

Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä uskoo, että iCANista tulee maailmanlaajuinen malli siitä, miten yhdistetään potilaiden terveyttä ja elämäntapoja koskevat tiedot täsmälääketieteen työkaluihin.

– Lippulaivassa potilaat ovat myös entistä aktiivisemmin mukana koko tutkimus- ja hoitoketjussa. Lisäksi iCAN synnyttää uusia terveysalan innovaatioita ja liiketoimintaa Helsingin yliopiston alan huippututkimukseen nojautuen. Yli kaksikymmentä lääke- ja digiterveysyritystä ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa liittyä iCANiin, Niemelä huomauttaa.

Poikkitieteellinen lippulaiva yhdistää tutkijoita syöpäbiologiasta ja syöpägenomiikasta koneoppimiseen, digiterveyteen ja kliiniseen tutkimukseen.

HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi puolestaan painottaa, että HUS on vahvasti sitoutunut digitaalisten terveystietojen hyödyntämiseen syöpätutkimuksessa uudessa iCAN-lippulaivassa.

– Meidän tietoaltaamme tarjoaa globaalisti ainutlaatuisen tutkimusinfrastruktuurin tiedon louhintaan, ja meillä on pohjoismaiden ensimmäinen OECI-akkreditoitu syöpäkeskus. Lippulaiva tukee myös HUS:sta koordinoitua alueellista ja kansallista syöpäkeskusta ja Suomen terveyden kasvustrategiaa, summaa Mäkijärvi.

Muita Suomen Akatemian lippulaivaohjelmassa rahoitettaviksi valitsemia osaamiskeskittymiä ovat Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva (Turun yliopisto ja THL), Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva (Tampereen teknillinen yliopisto, nyk. Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto ja VTT) sekä Suomen Tekoälykeskus (Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja VTT).

Kirjoittaja:

Ulla Toikkanen

Toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla 8.1.2019.