Divertikuliittiin ei aina tarvita antibiootteja

Lieväoireinen divertikuliitti voidaan hoitaa pelkällä oireenmukaisella kipulääkkeellä.

Paksusuolen komplisoitumattoman divertikuliitin konservatiivisesta hoidosta on tehty kaksi laadukasta satunnaistettua tutkimusta (AVOD ja DIABOLO), joissa molemmissa raportoitiin pieni, ei merkitsevä, komplisoituneen divertikuliitin ja sigmaresektion riski, jos antibioottihoitoa ei käytetty. Tämän takia tutkijat päättivät yhdistää potilasaineistot ja laskea tulokset jälkikäteen uudelleen.

Yhdistetyssä aineistossa yhteensä 564 potilasta sai divertikuliitin hoitoon antibioottia ja 545 pelkkä kipulääkitystä saanutta toimi verrokkeina. Divertikuliitti jatkui verrokkiryhmässä 7,2 %:lla ja antibioottiryhmässä 5,0 %:lla, uusiutui vuoden seurannassa vastaavasti 8,6 %:lla ja 9,6 %:lla, komplisoitui 4,0 %:lla ja 2,1 %:lla, ja sigmaresektioon joutui 5,0 % ja 2,5 %.

Tämä kahden satunnaistetun tutkimuksen yhdistäminen osoitti edelleen, että lieväoireinen divertikuliitti voidaan hoitaa pelkällä oireenmukaisella kipulääkkeellä ilman antibioottia. Antibioottihoito ei vähentänyt potilaan riskiä joutua leikkaukseen tai taudin uusiutumista. Se ei myöskään vähentänyt myöhempiä komplikaatioita. Tulos todennäköisesti muuttaa tämän kirurgisen kansantaudin hoitolinjaa myös Suomessa.

Dijk ST ym. Observational versus antibiotic treatment for uncomplicated diverticulitis: an individual-patient data meta-analysis. Br J Surg, verkossa ensin 19.2.2020. doi: 10.1002/bjs.11465

Hannu Paajanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 19/2020.