Durvalumabi tehoaa keuhkosyöpään, mutta kustannukset ovat suuret

Fimea on julkaissut arviointikoosteen syöpälääke durvalumabista.

Durvalumabihoito on tarkoitettu potilaille, jotka sairastavat paikallisesti edennyttä, leikkaukseen soveltumatonta ei-pienisoluista levinneisyysasteen III keuhkosyöpää, ja joiden tauti ei ole edennyt kemosädehoidon jälkeen.

Tämän potilasryhmän aiempi hoito on ollut seuranta.

Fimean arviointikoosteen mukaan durvalumabihoito viivästyttää taudin etenemistä oleellisesti potilailla, joiden kasvain on PD-L1-positiivinen. Durvalumabihoito myös pidentää merkittävästi elossaoloaikaa tässä potilasjoukossa.

Hoitoon liittyviä vakavia haittoja oli durvalumabia käyttäneiden ryhmässä 12 prosentilla ja lumeryhmässä 5 prosentilla potilaista. Vakavia haittavaikutuksia oli yli 75-vuotiailla lähes kaksinkertainen määrä verrattuna alle 65-vuotiaisiin.

Potilaan yleiskunnon ja suorituskyvyn tulisi olla kohtalaisen hyvä kemosädehoitoa ja immunoterapiaa yhdistettäessä, Fimean sivuilla todetaan.

Hinnasta pitäisi neuvotella

Durvalumabihoidon keskimääräiset potilaskohtaiset lääke- ja annostelukustannukset ovat noin 87 000 euroa. Suomessa on arviolta 45 durvalumabihoitoon soveltuvaa potilasta.

Kokonaisuudessaan durvalumabihoidon tuoma lisähyöty on varsin merkittävä, Fimea arvioi. Näyttö siitä, että hoito hidastaa taudin etenemistä, on selkeä. Hoito vaikuttaisi pidentävän merkittävästi myös elossaoloaikaa, mutta vaikutuksen tarkkaa suuruutta ei vielä tiedetä.

Fimea kuitenkin toteaa, että ilman myyntiluvan haltijan ja sairaanhoitopiirien välisiä riskinjakosopimuksia durvalumabin lisäkustannus on huomattavan korkea. Myyntiluvan haltija on ilmaissut halukkuutensa neuvotella hallitun käyttöönoton sopimuksista sairaaloiden kanssa.

Näiden puitteissa ja näytön perusteella hoidon käyttöönotto vaikuttaa järkevältä, Fimea summaa.

Kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Fotolia

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkossa.