Ebola lamautti malarian hoidon

Tutkijoiden mukaan malariaan saattoi pahimmassa tapauksessa kuolla hoidon puutteen vuoksi suunnilleen yhtä paljon ihmisiä kuin ebolaan.

Tutkijoiden arvion mukaan malarian hoidon ja ehkäisyn laiminlyöminen pahimmilla ebola-alueilla saattoi johtaa miljooniin hoitamattomiin malariatapauksiin ja tuhansiin kuolemiin vuonna 2014.

Ebolaepidemia halvaannutti terveydenhuollon pahasti kolmessa Länsi-Afrikan maassa: Guineassa, Sierra Leonessa ja Liberiassa. Lancet Infectious Disease -lehdessä julkaistussa artikkelissa arvioidaan, millainen vaikutus tällä oli malariatapauksiin.

Tutkijoiden mukaan malariaan saattoi pahimmassa tapauksessa kuolla hoidon puutteen vuoksi suunnilleen yhtä paljon ihmisiä kuin ebolaan, johon oli kuollut 8 981 ihmistä helmikuun alkuun mennessä. Nyt julkaistun arvion mukaan hoidon puute saattoi aiheuttaa 10 900 malariakuolemaa vuonna 2014. Hoitamattomia malariatapauksia olisi arvion mukaan ollut 3,5 miljoonaa. Näistä noin puolet olisi ollut alle 5-vuotiailla lapsilla.

Arvio tehtiin laskemalla malarian esiintyvyys ja malarian hoidon kattavuus alueella ennen ebolaa. Tämän jälkeen arvioitiin, miten paljon malarian hoidon laiminlyöminen vaikuttaa malariatapauksiin ja -kuolemiin. Arviossa otettiin huomioon myös esimerkiksi se, että hyönteismyrkyllä käsiteltyjen moskiittoverkkojen jakelu keskeytyi. Arviossa oletetaan, että malarian hoito lakkasi ebolaepidemian ajaksi täysin.

Tutkijat arvioivat, että nyt olisi tarpeen järjestää lääkkeiden massajakelukampanja riskialueille. Sen avulla voitaisiin heidän mukaansa vähentää malariakuolleisuutta nyt, kun terveydenhuolto on yhä heikoilla. Myös WHO suosittelee lääkkeiden massajakelua.

Tutkijat toteavat, että nyt julkaistu arvio tuo esiin sen, miten laajasti ebolaepidemia on vaikuttanut ihmisten terveyteen pahimmilla ebola-alueilla.

Lähde:
Lancet Infectious Disease

Lue lisää: Pitkä tie rokotteeksi

Kirjoittanut:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.