Ei näyttöä verihiutale­kasvu­tekijä­injektion hyödystä polven nivelrikkoon

Kasvutekijä­hoidon hyödyt ovat vähäiset nivelrikon hoidossa.

Jokunen vuosi sitten innostuttiin hoitamaan useita tuki- ja liikuntaelinten vaivoja kasvutekijäinjektioilla (platelet-rich plasma). Ajatuksena on, että steriili inflammaatio jänteessä, rustossa tai luun periostissa paranisi vauhdilla verihiutaleiden kasvutekijöitä injisoimalla ja samalla potilaan kipu ­häviäisi. Aiheesta on tehty useita satunnaistettuja tutkimuksia mm. tennis­kyynärpään hoidossa, erilaisissa tendiniiteissä ja tendinopatioissa. Nyt kohteena oli polven nivelrikko, eikä näyttöä hyödystä saatu.

Satunnaistetussa ja sokkoutetussa ­tutkimuksessa ruiskutettiin verihiutaleiden kasvutekijöitä sisältävää plasmaa polvinivelen sisään kolme kertaa viikon välein 144 potilaan kuluneeseen polveen ja samankokoisessa vertailuryhmässä keittosuolaa. Artroosi-oireita seurattiin tarkkaan kipumittareilla 12 kuukautta, ja polven ruston paksuus mitattiin magneettikuvauksella ennen ruiskutusta ja vuoden kuluttua.

Tulos oli negatiivinen: kivussa tai polven rustomuutoksissa ei ollut eroja ryhmien välillä. Tämäkin huolella tehty tutkimus osoittaa, että kasvutekijä­hoidon hyödyt ovat vähäiset nivelrikon hoidossa.

Bennel KL ym. Effect of intra-articular platelet-rich plasma vs placebo injection on pain and medial tibial cartilage volume in patients with knee osteoarthritis. The RESTORE randomized clinical trial. JAMA 2021;326:2021–30.

Hannu Paajanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 50-52/2021.