Ei yhteyttä rokotusten ja allergioiden välillä

Rokottamattomien ja rokotettujen lasten herkistymistä seurattiin viiden vuoden ikään asti.

Antroposofista oppia noudattavien perheiden lapsilla on havaittu olevan tavallista vähemmän allergioita. Tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan tämä ei kuitenkaan ole yhteydessä rokotuksiin tai niistä kieltäytymiseen.

Antroposofista elämätapaa noudattavissa perheissä on enemmän kotisynnytyksiä, pitempi imetysaika sekä yleensä biodynaaminen tai luonnonmukainen kasvisruokavalio. Moniin lääkkeisiin ja rokotuksiin suhtaudutaan kielteisesti. Näistä perheistä saatiin vuosina 2004–11 kootuksi suhteellisen suuri rokottamattomien tai vain osan tavanomaisista rokotuksista saaneiden lasten joukko.

Tutkimuksessa oli kolme lapsiryhmää: täysin antroposofista elämäntapaa noudattavien perheiden 99 lasta, osittain antroposofista oppia noudattavien perheiden 204 lasta sekä keskivertoruotsalaisten perheiden 163 lasta. Seuranta kesti lapsen viiden ensimmäisen elinvuoden ajan. Rokotuksista ja allergian riskitekijöistä kerättiin tarkat tiedot. Herkistymistä allergeeneille tutkittiin mittaamalla verinäytteistä IgE-vasta-aineita yleisille allergeeneille.

Antroposofista elämäntapaa noudattavissa perheissä lasten herkistyminen allergeeneille oli selvästi vähäisempää, mutta sillä ei ollut yhteyttä rokotuksiin. Myöskään rokottamisiällä tai rokotusten määrällä tai valikoimalla ei ollut vaikutusta. Viiden vuoden iässä täysin rokottamattomien 54 lapsen allergiariski ei eronnut normaalin rokotusohjelman mukaan rokotettujen lasten riskistä.

– Syytä vähäisempään herkistymiseen täytyy etsiä muista elämäntapatekijöistä antroposofista oppia noudattavissa perheissä, toteaa tutkimusta johtava dosentti Johan Alm.

Lancetin julkaisemassa uudessa avoimessa EClinicalMedicine-verkkojulkaisussa julkaistu tutkimus on osa Karolinska Institutetin vuonna 2004 käynnistämää ALADDIN-tutkimusta, jossa selvitellään raskaudenaikaisten ja lapsuuden ympäristö- ja elämäntapatekijöiden yhteyttä terveyteen ja mm. allergioihin.

kirjoittaja:
Marianne Jansson
toimittaja

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla