Ekstaasiin liittyvien kuolemien määrä kasvoi

Suomessa ekstaasikuolemien uhrit olivat tutkimusmaista nuorimpia.

Ekstaasiin liittyvien kuolemien määrä kasvoi Suomessa vuosina 2001–2017. Tarkastelujaksolla Suomessa oli sata kuolemantapausta, joissa ekstaasi oli joko myrkytyskuoleman aiheuttajana tai sen arvioitiin muuten myötävaikuttaneen kuolemaan.

Tutkimuksessa tarkasteltiin ekstaasiin liittyvien kuolemantapausten kehitystä Suomessa, Australiassa, Portugalissa ja Turkissa. Tutkimuksen tarkastelujakson pituus vaihteli maiden välillä, mutta kaikille maille yhteinen tarkastelujakso oli vuosina 2011–2017.

Kaikissa tutkimusmaissa kuolleisuusluvut nousivat merkittävästi vuosina 2011–2017. Kuolleisuuden kasvu oli tuolla ajanjaksolla jyrkintä Turkissa. Siellä kuolemien määrä kasvoi 0,05:stä 0,37:ään per 100 000 asukasta. Suomessa tällä ajanjaksolla ekstaasiin liittyvien kuolemien määrä kolminkertaistui 0,09:stä 0,33:een per 100 000 asukasta.

Suomessa ekstaasikuolemien uhrit olivat tutkimusmaista nuorimpia. Heidän keski-ikänsä oli 24 vuotta. Portugalissa uhrit olivat vanhimpia, 28 vuotta.

– Aiemmat tutkimukset osoittavat, että erityisesti nuoret käyttäjät eivät välttämättä tiedä ekstaasin käyttöön liittyvistä vaaroista, kuten vaihtelevista pitoisuuksista pillereissä, oikeuskemisti Pirkko Kriikku sanoo tiedotteessa.

Suurin osa uhreista oli miehiä. Suomessa ja Australiassa miesten osuus oli 81 prosenttia, Portugalissa 93 prosenttia ja Turkissa 94 prosenttia.

Artikkeli on julkaistu Addiction-lehdessä: Roxburgh A ym. Addiction 19.3.2021.

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.