"Elämän loppuvaiheen hoito turvattava lailla"

Kansallisen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon FinPall-hankkeen toimijat vetoavat saattohoidon puolesta.

Adobe/AOP

Kansallisen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon FinPall-hankkeen toimijat toivovat, että eduskuntavaalien vaalikoneissa sekä vaaleihin liittyvässä juttu- ja ohjelmatuotannossa nostettaisiin esiin kysymys palliatiivisen ja saattohoidon turvaamisesta lainsäädännöllä.

Joukko palliatiivisen alan lääkäreitä on laatinut asiasta vetoomuksen.

FinPall-hanke on valtiorahoitteinen palliatiivisen hoidon palvelujen tuottamisen ja laadun parantamisen ohjelma (2021–2023). Sen toteuttamisesta vastaavat hyvinvointialueet.

Palliatiivinen hoito ja saattohoito koskettavat Suomessa WHO:n arvion mukaan noin 75 000 ihmistä vuosittain. Eduskunnan asettaman asiantuntijatyöryhmän yksimielinen näkemys on, että palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tulisi kehittää sekä saatavuutta ja osaamista lisätä.

Osana elämän loppuvaiheen hoidon kehittämistyötä FinPall pyrkii edistämään palliatiivisten keskusten perustamista, kehittämään kotisairaalatoimintaa, vahvistamaan hoidon osaamista ja alueellista saatavuutta sekä lisäämään kansalaistietoutta hoidosta.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivulla.