Ema arvioi tosilitsumabia sairaalahoidossa vakavan koronan saaneilla

Euroopan lääkevirasto aloitti arvion vakavan COVID-19-taudin saaneiden aikuisten sairaalahoidossa.

Euroopan lääkevirasto (Ema) on käynnistänyt arvion tulehdusta hillitsevän tosilitsumabin (RoActemra) käytöstä vakavaan COVID-19-tautiin sairastuneiden aikuisten sairaalahoidossa. Tosilitsumabia käytetään sairaalahoitoon otetuille potilaille yhdessä kortikosteroidien ja lisähapen tai hengityskonehoidon lisänä.

Tosilitsumabi nähdään mahdolliseksi lääkehoidoksi vakavassa koronavirustaudissa, koska lääke hillitsee kehon oman immuunijärjestelmän tuottaman interleukin-6-yhdisteen toimintaa koronavirustaudin aiheuttamassa tulehdustilassa.

Eman lääkevalmistekomitea (CHMP) arvioi nopeutetusti tosilitsumabille haettua käyttöaiheen laajennusta hakemusaineiston perusteella. Käyttöaiheen laajennuksesta päättää Euroopan komissio lääkevalmistekomitean suosituksesta. Ema tiedottaa arvioinnin tuloksesta mahdollisesti jo lokakuun aikana, mikäli arvioinnin edetessä ei edellytetä lisätietoa.

RoActemra on saanut myyntiluvan EU:ssa vuonna 2009.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.