EMA muistuttaa klorokiinin ja hydroksiklorokiinin haitoista

Lääkkeitä käytettäessä tulee erityisesti kiinnittää huomiota annokseen.

Klorokiini- ja hydroksiklorokiinihoidon tehon ja turvallisuuden varmistamiseen tähtäävät isommat tutkimukset ovat vielä kesken.

Euroopan lääkevirasto EMA muistuttaa, että käytöstä on raportoitu vakavia ja jopa kuolemaan johtavia haittavaikutuksia.

COVID-19-infektioon ei ole vakiintunutta hyväksyttyä lääkehoitoa, mutta klorokiinia ja hydroksiklorokiinia on käytetty kokeellisena hoitona ja COVID-19-tutkimuksissa.

Suomessa niitä on jo pitkään käytetty malarian ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä nivelreumaan. Vaikka viime vuosina monet uudemmat valmisteet ovat monilla potilailla syrjäyttäneet ne sekä malarian että reuman hoidossa, näistä lääkkeistä on vuosikymmenten ajalta kertynyt varsin runsaasti turvallisuustietoa.

Kyseisiä lääkkeitä käytettäessä tulee erityisesti kiinnittää huomiota annokseen. COVID-19-infektion hoidossa on raportoitu käytetyn korkeampia annoksia kuin aiemmin vakiintuneiden käyttöaiheiden mukaiset annokset ovat olleet. Korkeampiin annoksiin voi liittyä lisääntynyt haittavaikutusten riski.

Klorokiinin ja hydroksiklorokiinin tunnettuina haittavaikutuksina ovat sydämen sykkeeseen vaikuttavan QT-ajan pidentyminen ja mahdollisesti jopa kuolemaan johtavat sydämen rytmihäiriöt. Tämä tulee ottaa huomioon sekä lääkkeen käyttöä harkittaessa että seurannassa hoidon aikana. Erityistä varovaisuutta on noudatettava samanaikaisen muiden QT-aikaa pidentävien valmisteiden, kuten esimerkiksi atsitromysiini-antibiootin, yhteiskäytön suhteen.

Fimea seuraa yhteistyössä EMAn ja muiden kansallisten viranomaisten kanssa kokeellisten hoitojen tilannetta COVID-19-infektion hoidossa.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.