Emerade-adrenaliinikynät pitää palauttaa apteekkiin

Kaikki kynät eivät ole toimineet ensimmäisellä yrityksellä.

Emerade-adrenaliinikynien myyntiluvan haltija Pharma Swiss Česká republika s.r.o vetää varotoimenpiteenä valmisteita pois potilailta.

Yksittäiset Emerade-kynät eivät ole toimineet ensimmäisellä yrityksellä. Annoksen saaminen on saattanut vaatia voimakkaamman painalluksen tai useamman yrityksen.

Jos lääkkeen käyttäjällä on hallussaan Emerade-kynä, se pitää palauttaa apteekkiin. Tämä koskee kaikkia valmistuseriä.

Potilaan on Fimean mukaan hankittava uusi adrenaliinikynä, ennen kuin Emerade-kynä palautetaan apteekkiin.

Kyseessä ei ole vaihtokelpoinen valmiste. Korvaavan valmisteen saaminen edellyttää, että potilaalla on korvaavalle valmisteelle kirjoitettu lääkemääräys.

Myyntiluvan haltija on ohjeistanut apteekkeja lääkkeen palauttamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

Emerade-kynää käytetään ensiapuna välitöntä hoitoa vaativissa vaikeissa, äkillisissä ja henkeä uhkaavissa allergisissa reaktioissa eli anafylaktisessa sokissa. Reaktion voi aiheuttaa esimerkiksi hyönteisen pisto tai purema, ruoka-aine, lääke tai fyysinen rasitus.

Lääkärilehti kirjoitti Emerade-kynien ongelmista syyskuussa 2019. Tuolloin Fimea edellytti myyntiluvan haltijalta tarkempaa ohjeistusta ja selvitti tilannetta eurooppalaisten lääkeviranomaisten kanssa.

Kirjoittaja
Minna Pihlava
toimittaja

Artikkeli on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.