Enemmistö suomalaisista elää itselle sopimattomassa unirytmissä

Kyselyn mukaan vain kolmannes pystyy arjessaan noudattamaan luonnolliseksi kokemaansa unirytmiä.

Mitä voimakkaammin arjen unirytmi oli ihmiselle epäsopiva, sitä suurempi oli väsymyksen, mielialan laskun, elämään tyytymättömyyden ja heikentyneen unenlaadun riski, selvisi Yle Akuutti ja Työterveyslaitoksen kyselystä. Kyselyyn vastasi yli 20 000 ihmistä.

Arjen unirytmi oli kyselyn mukaan sopusoinnussa luonnolliseksi koetun unirytmin kanssa kolmasosalla vastaajista. Kaksi kolmesta elää epäsopivassa unirytmissä, ja noin puolet toivoi arkirytmin myöhäistämistä.

Aamuvirkut kokivat arjen unirytmin itselleen sopivaksi todennäköisemmin kuin iltavirkut.

Yksi syy epäsopivan unirytmin aiheuttamiin psyykkisiin oireisiin voi olla univaje. Oireita kokivat iltavirkkujen lisäksi niitä, joilla oma unirytmi oli aikaisempi arjen unirytmiin verrattuna ja niitä, joilla ei ollut säännöllistä unirytmiä lainkaan.

Unirytmin ongelmat vaivaavat enemmän, jos työajoissa ei ole joustovaraa. Tutkijoiden mukaan epäsäännölliset työajat tulisi ottaa kriittiseen tarkasteluun. Olisi syytä miettiä, miten useampi ihminen voisi paremmin noudattaa omaan luonnolliseksi kokemaansa unirytmiä.

– Yksi keskeinen keino näiden tulosten perusteella on työaikojen joustavuuden vahvistaminen, sanoo vanhempi tutkija Sampsa Puttonen Työterveyslaitoksen tiedotteen mukaan.

Kirjoittaja
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 20.3.2019.