Ennenaikaisesti syntyneillä hieman suurentunut lapsuusiän syövän riski

Riski oli suurin pikkukeskosilla.

Keskosilla ja vastasyntyneenä tehohoitoa saaneilla on maltillisesti kohonnut riski lapsuusiän syöpään. Riski on suurentunut erityisesti pikkukeskosilla.

Myös vastasyntyneinä tehohoitoa saaneilla täysiaikaisilla lapsilla saattaa olla suurentunut riski lapsuusiän syöpään.

Keskosilla on suurentunut riski kiinteisiin kasvaimiin, erityisesti itusolukasvaimiin ja retinoblastoomaan. Riski oli suurin alle 32. raskausviikolla syntyneillä pikkukeskosilla.

Vastasyntyneiden saama hengityskonehoito ja elvytys sekä antibioottihoito näyttävät myös lisäävän syöpäriskiä alle 20-vuotiaana. Riski oli suurentunut sekä keskosilla että täysiaikaisina syntyneillä tehohoitoa tarvinneilla lapsilla.

– On mahdollista, että täysiaikaisena syntyneiden lasten suurentunut syöpäriski voisi liittyä hapenpuutteeseen joko raskauden tai synnytyksen aikana. Tätä tukee myös suurentunut syöpäriski niillä lapsilla, joilla oli syntyessään matalat Apgar-pisteet tai merkkejä hapenpuutteesta synnytyksessä. Keskosilla syöpäriski saattaa liittyä geneettisiin tai hormonaalisiin tekijöihin, kertoo lastentauteihin erikoistuva lääkäri, LL Laura Seppälä Uudesta lastensairaalasta tiedotteessa.

Tutkimus on ensimmäinen, jossa pystyttiin osoittamaan vastasyntyneiden tehohoidon yhteys lapsuusiän syöpäriskiin. Lisäksi se tuo uutta tietoa erityisesti pikkukeskosten kohonneesta syöpäriskistä.

Tutkimus tehtiin HUS:n, Syöpärekisterin ja THL:n yhteistyönä, ja se on osa Laura Seppälän väitöskirjatyötä raskaudenaikaisten altisteiden ja vastasyntyneisyyskauden tekijöiden vaikutuksesta lapsuusiän syöpäriskiin.

– Tutkimuksen tulokset olisi hyvä ottaa huomioon sekä keskosten että vastasyntyneenä tehohoitoa tarvinneiden lasten seurannassa, sanoo professori Kim Vettenranta Uudesta lastensairaalasta tiedotteen mukaan.

Lapsuusiän syövän taustatekijät tunnetaan heikosti

Suomessa syöpään sairastuu vuosittain noin 200 lasta ja nuorta aikuista. Ennenaikaisesti syntyneiden lasten tehohoito on Suomessa huippuluokkaa, ja sitä on kehitetty viimeisten vuosikymmenien aikana merkittävästi. Hoitojen pitkäaikaisvaikutuksia tunnetaan kuitenkin vähän.

Arviolta noin 10 prosentilla lapsuusiän syöpään sairastumisen taustalla on jokin tunnistettu perinnöllinen syy. Syövälle altistavia taustatekijöitä etsitään muiden muassa äidin raskaudenaikaisista sairauksista, lääkkeistä sekä vastasyntyneisyyskauden tapahtumista. Tutkimuksissa on osoitettu muun muassa suuren syntymäpainon olevan yhteydessä lapsuusiän leukemiaan.

Tutkimuksissa on myös osoitettu keskosilla olevan suurentunut riski saada hepatoblastooma, mutta hoitojen yhteydestä syöpäriskiin kokonaisuutena ei ole tutkimustietoa. Myöskään eri raskausviikoilla syntyneiden keskosten riskiä ei ole pystytty erottelemaan.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.