Epiduraalipuudutus ei lisää synnytyksenjälkeisen masennuksen riskiä

Tutkimukseen otettiin Uppsalassa 1 503 ensisynnyttäjää, joiden synnytys käynnistyi spontaanisti.

Epiduraalipuudutus synnytyskivun lievittämiseksi ei lisännyt ruotsalaistutkimuksessa riskiä saada masennusoireita kuuden viikon kuluessa synnytyksestä. Epiduraalipuudutus on tehokkain keino synnytyksen avautumisvaiheen kivun lievityksessä, joskaan näyttöä siitä, että sen käyttö parantaisi synnyttäjän kontrollin tunnetta tai synnytyskokemusta yleisesti, ei ole. Sen yhteydestä synnytyksenjälkeiseen masennukseen on julkaistu ristiriitaisia tutkimustuloksia.

Tutkimukseen otettiin Uppsalassa 1 503 ensisynnyttäjää, joiden synnytys käynnistyi spontaanisti. Masennusoireistoa kuuden viikon kuluttua synnytyksestä arvioitiin Edinburgh Postnatal Depression -asteikolla (EPDS). Epiduraalipuudutuksen ja masennusoireiston yhteyttä tutkittiin logistisella regressiomallilla, johon vakioitiin sosiodemografiset, psykososiaaliset ja obstetriset tekijät.

Synnytyksenjälkeisen masennuksen vallitsevuus on kulttuurisesta ja maantieteellisestä jakautumasta riippuen jopa 19 %. Koska esiintyvyys on niin suuri ja koska masennuksella voi olla vakavat seuraukset sekä äidille että vastasyntyneelle, on tärkeää tunnistaa tavalliset ja helposti korjattavissa olevat riskitekijät. Tärkeimpiä riskitekijöitä ovat taustalla ollut masennus, neuroottisuus, stressaavat tapahtumat ja tuen puute. Muita tekijöitä voivat olla sosioekonomiset vaikutukset, negatiivinen synnytyskokemus ja obstetriset komplikaatiot.

Eckerdal P, Kollia N, Karlsson L ym. Epidural analgesia during childbirth and postpartum depressive symptoms: A population-based longitudinal cohort study. Anesth Analg 2020;130:615–24.

Ritva Jokela

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 19/2020.