Erikoissairaanhoidossa pitkään jonottaneiden määrä ennallaan

Yli puoli vuotta hoitoonpääsyä odottaneiden osuus oli suurin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sairaanhoitopiireissä.

Huhtikuun lopussa sairaalahoitoa odottaneista 111 000 potilaasta noin 1 300 (1,2 %) oli ollut jonossa yli kuusi kuukautta. Pitkään hoitoa odottaneiden määrä on pysynyt ennallaan viime vuoden lopun tilanteeseen nähden.

Noin puolet yli kuusi kuukautta hoitoonpääsyä odottaneista on kirurgian alan potilaita. Seuraavaksi eninten jonossa on silmätautien ja sisätautien potilaita. Yli puoli vuotta jonottaneiden osuus kaikista hoitoa odottaneista on suurin neurokirurgian alalla (4 %).

Keskimäärin pisimpään hoitoa joutui odottamaan Keski-Suomen ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä. Nopeimmin hoitoon pääsi Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Toisaalta pitkään hoitoa odottaneiden määrä oli kasvanut eniten Pohjois-Pohjanmaalla, lähinnä sisätautien gastroenterologian erikoisalalla.

Lue lisää: Olipa tarkastus!

Yli puoli vuotta hoitoonpääsyä odottaneiden osuus oli suurin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sairaanhoitopiireissä (2,3 % ja 2,1 %) ja pienin Etelä-Pohjanmaan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä (0,2 %). Kainuussa sisätautipotilaista 11,3 % on ollut jonossa yli puoli vuotta.

Pisimmät yksittäiset hoitojonot olivat kaihileikkaukseen ja polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen. Lyhimmät odotusajat näihin leikkauksiin olivat Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä.

THL:n seurantatiedot erikoissairaanhoidon hoitoonpääsystä kerätään kolme kertaa vuodessa. Ensimmäinen tiedonkeruu toteutettiin marraskuussa 2007.

Eniten jonottajia oli näihin toimenpiteisiin

➤ Kaihileikkaus (9 931)

➤ Polven tai lonkan tekonivelleikkaus (3 992)

➤ Nivus-, napa- ja arpityräleikkaus (1 999)

➤ Olkapään tähystys ja leikkaus (1 069)

➤ Suonikohjujen hoito (1 064)

➤ Ruokatorven, mahalaukun ja suoliston tähystys (986)

➤ Rannekanavan ahtauman leikkaus (902)

➤ Sappileikkaus (897)

➤ Polvinivelen tähystys ja leikkaus (895)

➤ Gynekologinen laskeumaleikkaus (787)

Kuva Panthermedia