Erikoistumiskoulutuksen uudistus huolettaa lääketieteen opiskelijoita

Valintamenettely erikoistumiskoulu­tukseen ei saa lisätä painetta perustutkinnon aikaiselle ­uravalinnalle, sanoo Medisiinariliiton puheenjohtaja Fredrik Ahlström.

Mikä erikoistumiskoulutuksen uudistuksessa mietityttää, Medisiinariliiton puheenjohtaja Fredrik Ahlström?

– Opiskelijat pohtivat erityisesti sitä, täytyykö omia suunnitelmia muokata uuden valintamenettelyn vuoksi ja joutuuko tekemään niin sanottua pakkoväitöskirjaa saadakseen toivomansa erikoistumispaikan. Lisäksi mietityttää, pitääkö odottaa vuosia haluamaansa paikkaa.

Valintamenettely on tervetullut ja tärkeä, koska se tekee prosessista oikeudenmukaisen ja läpinäkyvän. Medisiinariliitto kuitenkin painottaa, ettei uusi menettely saa lisätä painetta perustutkinnon aikaiselle uravalinnalle. Valinnan kriteerit saattavat olennaisesti ohjata opiskelijoiden päätöksiä, ja siksi näitä ilmiöitä tulisi seurata hyvin tarkasti.

Aktiivista tiedottamista tarvitaan erikoislääkäriuudistuksen viimeisistä käänteistä, ei vähiten syksyn valintamenettelystä. Tavallaan valintamenettely on konkretisoinut vastaavaa aikaisempaa erikoistumisoikeuteen liittyvää epävarmuutta numeroilla.

Miten sote-uudistusta pitäisi jatkaa?

– Medisiinariliitto ei ole erikseen ottanut kantaa siihen, mikä yksittäinen sote-malli olisi jatkon kannalta paras. Vaikka sote-ratkaisu puuttuu, ongelmat eivät kuitenkaan ole kadonneet. Julkisten palvelujen saatavuus on epätasa-­arvoinen. Perustason julkisia palveluja täytyykin vahvistaa.

Perusterveydenhuollon parempi resursointi tekisi monipuolisen, mutta tätä nykyä nuorelle lääkärille melko usein raskaan terveyskeskuslääkärin työn houkuttelevammaksi.

Kyselytutkimuksissa korostuu hyvän ohjauksen ja itsensä kehittämisen mahdollisuuden tärkeys lääkäreille. Esimerkiksi rahalliset kannusteet eivät niitä korvaa. Tässä kontekstissa on myös perheellisten tarpeet otettava huomioon.

Lääkäreiden asiantuntemus on keskeinen sote-uudistuksen jatkamisessa. Tunnemme mahdollisuudet ja haasteet hyvin, ja koulutuksemme antaa hyvän perustan ongelmanratkaisuun.

Mitkä ovat tavoitteesi Medisiinariliiton puheenjohtajana?

– Erikoistumisuudistuksen lisäksi isoja teemoja tänä vuonna ovat muun muassa näkyvyys, MEDigi ja peruskoulutuksen laadun turvaaminen.

Medisiinariliitto kannattaa sisäänottomäärien hallittua laskua, jotta opiskelijamäärä ja resurssit kohtaisivat paremmin ja koulutuksen laatu turvattaisiin.

Toivon olevani puheenjohtajana kannustava mentorityyppinen johtaja, joka luo raamit toisten menestymiselle.

Kirjoittaja
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva
Sami Perttilä

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 19/2019.