Erikoistumiskoulutuspaikkojen haku on käynnissä

Keväällä 13 erikoisalalla pilotoitu uusi hakumenettely on nyt käytössä kaikilla erikoisaloilla.

Syksyn haku erikoistumiskoulutukseen alkaa 1. syyskuuta ja päättyy 13. syyskuuta. Opiskelupaikkaa haetaan sähköisesti Opintopolku.fi -palvelussa.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen haku uudistui ­tänä vuonna. Keväällä 13 erikoisalalla pilotoitu uusi hakumenettely on nyt käytössä kaikilla erikoisaloilla. Aluksi pisteytetään hakijan työkokemus ja tieteellinen kokemus. Ensi­sijai­suus­paikasta saa kaksi pistettä. Tarpeeksi alkupisteitä saaneet kutsutaan haastatteluun. Lopullinen valinta tehdään yhteispisteiden perusteella.

Haastateltavien määrään muutos

Kevään kokemusten perusteella syksyn hakuun tehtiin joitain muutoksia, kertoo VAJT:n puheenjohtaja, professori Heikki Löppönen. Muun muassa haastatteluun kutsuttavien määrää on tarkennettu ja porrastettu. Nyt haastatella voidaan kolme hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden, kun ­aiemmin haastateltavien määrä oli kaksinker­tainen paikkamäärään nähden. Tämä johti keväällä esimerkiksi siihen, että kun yhden aloituspaikan kohteeseen oli kolme hakijaa, vain kaksi voitiin haastatella, kertoo Löppönen.

– Toisaalta suurilla erikoisaloilla voidaan haastatteluun kutsuttavien määrää rajoittaa, jotta haastattelijoiden työmäärä ei olisi kohtuuton.

Syksyn haussa psykiatrian aloille hakevat voivat saada pisteitä myös muilla psykiatrian erikoisaloilla suoritetusta työkokemuksesta kuin siltä, mihin he hakevat. Samaa logiikkaa noudattavat sisätautien ja kirurgian erikoisalat.

Terveyskeskustyötä ei aina hyväksytä

Löppönen huomauttaa, että uudistuneeseen hakuun liittyy vielä tietämättömyyttä.

Hakijoiden olisi tärkeä tietää, että terveyskeskustyön jakso tulee suorittaa yliopiston hyväksymässä paikassa, jotta se voidaan sisällyttää erikoislääkärin opintoihin. Jos hakuun sisällytetty terveyskeskustyön kokemus on muualta, tulee terveyskeskuspalvelu mahdollisesti suorittaa uudestaan, vaikka siitä olisi haussa saanut pisteitä.

– Kannattaa hakeutua paikkaan, joka täyttää yliopiston kriteerit. 

Monelle saattaa tulla yllätyksenä, että myönnetty opinto-oikeus on ehdollinen. Vasta kun on suorittanut puolen vuoden koejakson ja se on hyväksytysti ar­vioitu, saa lopullisen opinto-oikeuden.

Lisätietoja hausta löytyy yliopistojen verkkosivuilta. Tulokset julkistetaan 19. joulukuuta.

Kirjoittaja
Tiiamari Pennanen
toimittaja

Kuva
Adobe/AOP

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 35/2019.