Erot lääkärien vaihtuvuudessa suuria

Kuopiossa kolme neljästä vastaajasta kävi saman terveyskeskuslääkärin vastaanotolla useamman kerran, Espoossa vajaa neljäsosa, osoittaa Kuntaliiton selvitys.

Potilaat pitivät lääkärin vastaanottoa toimivana etenkin Helsingissä ja Jyväskylässä, osoitti asiakastyytyväisyysmittaus Helsingin, Espoon, Jyväskylän, Kouvolan, Kuopion, Lahden, Oulun, Turun ja Vantaan terveyskeskuksissa viime vuodelta.

Kuntaliiton tilaaman selvityksen mukaan asiakastyytyväisyys suurten kaupunkien terveyskeskusten ja neuvoloiden palveluihin on pääosin hyvällä tasolla.

Asteikolla 1–5 parhaan kokonaisarvosanan terveyskeskuspalveluista sai Helsinki, 4,24, ja heikoimman Oulu, 4,06. Neuvolapalvelut arvioitiin parhaimmiksi Helsingissä ja Kuopiossa (4,41) ja heikoimmiksi Vantaalla (4,23).

Terveyskeskusten asiakkaiden tyytyväisyys oli lisääntynyt vuoden 2010 kyselystä kaikkialla muualla paitsi Oulussa. Eniten tyytyväisyys lisääntyi Espoossa.

Lääkärin vastaanotto koettiin toimivaksi etenkin Helsingissä ja Jyväskylässä mutta myös Espoossa. Kouvolan, Lahden ja Oulun tulos oli keskiarvoa heikompi.

– Kuopiossa 76 prosenttia vastanneista kävi saman terveyskeskuslääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotolla useamman kerran. Toisessa ääripäässä oli Espoo, jossa samalla lääkärillä kävi vain 23 prosenttia ja samalla terveydenhoitajalla 30 prosenttia vastanneista, sanoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Anu Nemlander.

Hänen mukaansa kysely osoittaa, että kaupungit pystyvät korjaamaan toiminnassa ilmenneitä epäkohtia. Esimerkiksi Espoossa puhelinyhteyden saaminen terveyskeskuksiin arvioitiin vuonna 2010 huonoimmaksi arvosanalla 2,81. Vuonna 2012 espoolaiset sen sijaan antoivat puhelinyhteyksien toimivuudesta kaikkien vertailuryhmässä olevien kaupunkien parhaan arvosanan 4,07.

Neuvolakyselyyn vastasi reilut 4 000 asiakasta ja terveyskeskuskyselyyn vajaat 9 000 asiakasta. Kunnittain vastaajia oli 170–2 200.

Kuntaliiton koordinoiman kyselyn toteuttivat yhdessä kaupunkien kanssa THL ja TNS Gallup.

Kuva: Sami Perttilä

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta