Etäkuntoutus antoi yhtä hyviä tuloksia kuin kasvokkainen

Ammattilaiset tarvitsevat kuitenkin lisäkoulutusta teknologian käyttöön.

Kokeilujen perusteella etäkuntoutus tuottaa yhtä hyviä tai joillekin asiakkaille jopa parempia tuloksia kuin perinteinen kasvotusten tapahtuva kuntoutus, tiedottaa Kela.

Kelan vuonna 2015 alkaneessa Etäkuntoutus-hankkeessa kokeiltiin erilaisia etäkuntoutusmalleja ammatillisessa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa, sopeutumisvalmennuksessa ja omaishoitajien kuntoutuksessa. Tuloksia hyödynnetään etäkuntoutuksen vakiinnuttamisessa osaksi Kelan kuntoutuspalveluja.

Tulosten perusteella kuntoutuksen tavoitteet saavutettiin Kelan mukaan pääosin, ja etäkuntoutus soveltui kaikille osallistujaryhmille, vaikka eroja oli suhtautumisessa etäkuntoutukseen ja sen käytön oppimisessa.

– Etäkuntoutuksen soveltuvuus asiakkaalle tuleekin arvioida yksilöllisesti, sanoo Kelan tutkimusprofessori Anna-Liisa Salminen tiedotteessa.

Etäkuntoutuksessa työvälineenä on esimerkiksi puhelin- tai tietokonesovellus. Kuntoutusta ohjaa terveydenhuollon ammattilainen. Kokeiluissa huomattiin, että ammattilaiset tarvitsevat lisäkoulutusta teknologian ja verkkotyöskentelyn käyttöön.

Kirjoittaja
Tiiamari Pennanen
toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 10.6.2019.