Euroopan lääkevirasto arvioi ehkäisytablettien turvallisuutta

Euroopan lääkevirasto aikoo arvioida, onko tarvetta rajoittaa joidenkin ehkäisytablettien käyttöä. Fimea painottaa, että alkavan turvallisuusarvion vuoksi kenenkään ei ole syytä lopettaa ehkäisytablettien käyttöä.

Euroopan lääkevirasto aikoo arvioida, onko tarvetta rajoittaa joidenkin ehkäisytablettien käyttöä. Lääkevirasto tekee arvioinnin Ranskan pyynnöstä.

Kaikkien estrogeenia ja progestiini- eli keltarauhashormonijohdoksia sisältävien ehkäisytablettien käyttöön liittyy suurentunut laskimoveritulpan vaara. Väestötutkimusten mukaan absoluuttinen riski on hyvin pieni, vuosittainen ilmaantuvuus on 20–40 tapausta 100 000 naista kohti. Riski on käyttäjälle suurin ensimmäisen vuoden aikana. Ehkäisytablettien käyttöön liittyvä laskimoveritulpan vaara on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin raskauteen liittyvä laskimoverotulpan vaara, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea muistuttaa.

Laskimotukoksen riski suurenee iän myötä. Myös perinnöllinen alttius, pitkäaikainen liikuntakyvyn heikkeneminen, ylipaino ja tupakointi lisäävät laskimotukoksen riskiä.

Laskimotukoksen riski saattaa vaihdella yhdistelmäehkäisytablettien progestiinikomponentin mukaan. Vanhimmissa, niin sanotuissa toisen polven ehkäisytableteissa progestiinina on levonorgestreeli tai norgestimaatti. 1980-luvulla markkinoille tulleissa kolmannen polven ehkäisytableteissa progestiinina on joko gestodeeni tai desogestreeli. 2000-luvulla käyttöön tulleita drospirenonia sisältäviä yhdistelmäehkäisytabletteja on alettu kutsua neljännen polven valmisteiksi. Muita kaupan olevia neljännen polven valmisteita ovat dienogestia ja nomegestrolia sisältävät yhdistelmäehkäisytabletit. Kolmannen ja neljännen polven yhdistelmäehkäisytabletteihin saattaa liittyä suurentunut laskimoveritulpan vaara levonorgestreelia sisältäviin toisen polven valmisteisiin verrattuna.

Euroopan lääkeviraston lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) aikoo arvioida, onko tarvetta rajoittaa kolmannen ja neljännen polven ehkäisytablettien käyttö naisille, jotka eivät voi käyttää muita yhdistelmäehkäisytabletteja. Samalla PRAC arvioi, onko turvallisuusnäkökohdat huomioitu valmisteiden tuoteinformaatiossa riittävän hyvin.

Suomessa ehkäisytabletteja käyttää noin 215 000 naista. Noin puolet heistä käyttää neljännen polven ehkäisytabletteja ja alle kolmannes kolmannen polven ehkäisytabletteja. Fimea painottaa, että alkavan turvallisuusarvion vuoksi kenenkään ei ole syytä lopettaa ehkäisytablettien käyttöä.

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta