Evira tyynnyttää lastenruokien raskametallikohua

Evira rauhoittelee Ruotsista rantautunutta kohua lastenruokien raskasmetallipitoisuuksista.

Ruotsin elintarvikeviranomainen Livsmedelsverket julkaisi keskiviikkona tutkimustuloksen eräiden raskasmetallien ja kivennäisaineiden pitoisuuksista lapsille tarkoitetuissa elintarvikkeissa. Tutkimuksessa tutkittiin äidinmaidonkorvikkeita, vieroitusvalmisteita, puuroja, vellejä, riisi-, kaura- ja soijajuomia sekä sairaille lapsille tarkoitettuja elintarvikkeita. Yhteensä tutkittuja tuotteita oli 92.

Tutkitut tuotteet sisältävät raskasmetalleja eli arseenia, lyijyä ja kadmiumia vaihtelevia määriä, mutta asetettuja enimmäismääriä ei kuitenkaan ylitetty. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin Suomessa aiemmin saadut tulokset. Kivennäisaineista tutkittiin rauta, kupari ja mangaani. Enimmäismäärän ylityksiä todettiin kolmessa tuotteessa. Ruotsin elintarvikevalvontaviranomaiset ovat puuttumassa näihin ylityksiin.

Vain riisijuomia kannattaa välttää

Ruotsalaistutkimuksen tulosten perusteella myös Evira suosittaa, että alle 6-vuotiaiden ravinnossa ei käytettäisi riisijuomia. Muilta osin tutkimus ei Eviran mukaan anna toistaiseksi aihetta ruoankäytön suositusten muuttamiseen. Lasten ruokavaliossa on syytä edelleen noudattaa neuvolan ohjeita. Monipuolinen ruokavalio on paras keino välttyä mahdollisilta elintarvikkeiden sisältämien aineiden haittavaikutuksilta.

Uusien tutkimustulosten perusteella ei ole myöskään syytä lopettaa teollisten lastenruokien käyttöä. Jos lapsi esimerkiksi ruoka-allergian takia noudattaa erityisruokavaliota, Evira suosittaa, että muutoksia ruokavalioon ei tehdä ennen kuin asiasta keskustellaan hoitavan lääkärin tai ravitsemusterapeutin kanssa.

Evira selvittää parhaillaan, mitä ruotsalaisessa tutkimuksessa mukana olleita tuotteita on suomalaisilla markkinoilla. Lisäksi Evira on yhteydessä paikallisiin valvontaviranomaisiin saadakseen lisätietoja tuotteiden valmistajien ja maahantuojien omavalvonnasta. Niiden perusteella harkitaan mahdollisia jatkotoimia.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa on käynnissä laaja tieteellinen riskinarviointihanke "Suomalaisten lasten altistuminen raskasmetalleille – kumulatiivinen riskinarviointi". Tutkimus valmistuu vuonna 2014 ja sen myötä tullaan tarvittaessa antamaan mahdollisia tarkempia käyttösuosituksia.

Ulla Järvi
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta