Fimea arvioi rintasyövän uuden yhdistelmähoidon

Atetsolitsumabia ja nab-paklitakselia sisältävän yhdistelmähoidon arvio valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Fimea on käynnistänyt HTA-arvioinnin, jossa tarkastellaan atetsolitsumabia ja nab-paklitakselia sisältävän yhdistelmähoidon hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia rintasyövän hoidossa.

HTA-arviointi tarkoittaa terveydenhuollon menetelmien arviointia (health technology assessment). Fimean tavoite on tuottaa tietoa lääkkeen hoidollisista ja taloudellisista vaikutuksista päätöksenteon tueksi.

Arviointi koskee aikuispotilaita, joilla on leikkaukseen soveltumaton paikallisesti edennyt tai etäpesäkkeinen kolmoisnegatiivinen rintasyöpä, ja jotka eivät ole saaneet aiempaa solunsalpaajahoitoa.

Arviointeja on tehty jo 36

Fimean HTA-arviointitoiminnan painopiste on vuodesta 2015 ollut uusissa, tyypillisesti kalliissa sairaalalääkkeissä. Tuolloin Fimea alkoi myös tehdä arvioita aiempaa nopeammin. Tarkoitus on, että sairaalat saavat ripeästi apua päätöksentekoon.

Ensimmäinen nopeutetun arvion kohde oli trastutsumabiemtansiini HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa. Raportti julkaistiin kesäkuussa 2015. Siitä lähtien on julkaistu yhteensä 36 arviointiraporttia. Suurin osa koskee syöpälääkkeitä. Joukossa on myös muun muassa paljon julkisuutta saanut nusinerseenin arviointi spinaalisen lihasatrofian hoidossa.

Atetsolitsumabia ja nab-paklitakselia sisältävän yhdistelmähoidon arviointi valmistuu loppuvuodesta 2019. Meneillään on myös semiplimabin hoidollisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi ihon okasolusyövän hoidossa.

Kirjoittaja
Minna Pihlava
toimittaja

Kuva
Adobe/AOP

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 7.8.2019.