Fimea: Migreenipotilaiden lääkehoidon jatkuvuus turvattava

Fimea edellyttää, että lääkkeet hankitaan lääkelainsäädäntöä ja myönnettyjä toimilupia noudattaen.

Fimealle on saapunut useita yhteydenottoja kansalaisilta, jotka ovat ilmoittaneet, että Terveystalo on yllättäen lopettanut heidän Aimovig-hoitonsa.

Fimea on pyytänyt tammikuussa toimijoilta selvitystä lääkelain vastaisesta lääkemyynnistä. Julkisuuteen on syntynyt virheellinen käsitys, jonka mukaan Fimea olisi kieltänyt lääkkeen antamisen migreenipotilaille Terveystalon toimipisteissä.

Fimean ilmoituksen mukaan Fimea ei ole kieltänyt lääkkeen annostelua potilaille, mutta edellyttää, että lääkkeet hankitaan lääkelainsäädäntöä ja myönnettyjä toimilupia noudattaen. Tällä tavoin turvataan potilaiden yhdenvertainen hoito hoitopaikasta riippumatta.

Fimea on kehottanut Terveystaloa ja lääkkeen myyntiluvan haltijaa Novartista varmistamaan, että hoitoa saaneiden potilaiden jatkohoito turvataan asianmukaisesti käyttämällä lainsäädännön mukaisia toimintatapoja.

Migreenilääke Aimovig on Suomessa kaupan oleva biologinen reseptilääkevalmiste, joka pistetään injektiona esitäytetyllä kynällä. Hoidon saa aloittaa migreenin toteamiseen ja hoitoon perehtynyt lääkäri.

Kirjoittaja:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Pixmac

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.