Fimea perustaa potilasneuvottelukunnan

Potilasneuvottelukunta luo yhteistyötä Fimean ja potilas- ja vammaisjärjestöjen välille lääkkeisiin ja lääkinnällisiin laitteisiin liittyvissä asioissa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on päättänyt perustaa potilasneuvottelukunnan lisäämään potilas- ja vammaisnäkökulman huomioon ottamista toiminnassaan.

Potilasneuvottelukunta luo uudenlaisen yhteistyömuodon Fimean ja potilas- ja vammaisjärjestöjen välille lääkkeisiin ja lääkinnällisiin laitteisiin liittyvissä asioissa. Fimean tavoitteena on järjestää ensimmäinen potilasneuvottelukunnan tapaaminen keväällä 2020.

Tiedonkulkua vahvistetaan

Fimean potilasneuvottelukunnan koko ja toimikausi määritetään perustamisen ja toiminnan suunnittelun aikana. Neuvottelukunnan koko halutaan pitää kohtuullisena, jotta toiminta pysyy keskustelevana ja vuorovaikutteisena.

Toiminnassa mukana oleville organisaatioille sovitaan määräaikainen toimikausi. Näin useampi organisaatio tulee pääsemään mukaan neuvottelukunnan toimintaan.

Potilasneuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Tapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista aiheista niin viranomaisen työpöydältä kuin neuvottelukunnan jokaisen jäsenen edustamalta taholta. Päätavoite on vahvistaa tiedonkulkua viranomaistoimijan ja potilaita edustavien organisaatioiden välillä.

Ulla Toikkanen

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla 29.4.2019