Flunssa ja hyytymisen estolääkitys: vuotoriski kasvaa

Veren hyytymisen estolääkityksen käyttäjän verenvuotoriski on suurentunut hengitystieinfektion jälkeen.

Hengitystieinfektio suurentaa veren hyytymisen estolääkkeen käyttäjän vuotoriskiä. Veren hyytymisen estolääkityksen käyttäjä on suuremmassa verenvuodon vaarassa hengitystieinfektion jälkeen. Hänen riskinsä on silloin yli kaksinkertainen verrattuna aikaan, jolloin hänellä ei ole infektiota.

Englannin yleislääkärien potilaskäyntirekistereihin ja sairaaloiden diagnoosirekistereihin perustuvassa tutkimuksessa selvitettiin hengitystieinfektioiden yhteyttä verenvuotojen esiintymiseen suun kautta otettavien veren hyytymisen estolääkkeiden käyttäjillä.

Sekä varfariinin että suorien antikoagulanttien käyttäjillä riski saada vakava tai muu kliinisesti merkittävä verenvuoto oli suurentunut kahden viikon ajan siitä, kun he olivat käyneet yleislääkärin vastaanotolla hengitystieinfektion jälkeen.

Vakavaksi verenvuodoksi katsottiin aivoverenvuoto ja sairaalahoitoa vaatinut ruoansulatuskanavan verenvuoto. Muuksi merkittäväksi verenvuodoksi luokiteltiin veriyskä, verivirtsaisuus ja nenäverenvuoto, jos ne johtivat yhteydenottoon lääkäriin tai vaativat sairaalahoitoa.

Tutkimusaineisto käsitti 1 208 veren hyytymisen estolääkityksen käyttäjää, jotka olivat käyneet yleislääkärillä hengitystieinfektion vuoksi ja saaneet verenvuodon vuosina 2010–2019. Potilaiden keski-ikä vuodon saadessaan oli 79 vuotta. Aineistoon otettiin vain sellaiset hengitystieinfektiot, joihin ei määrätty antibioottia, jotta antibiootin mahdollinen vaikutus hyytymisen estolääkkeen tehoon ei sekoittaisi tuloksia.

Tutkimus julkaistiin BMJ-tiedelehdessä 21.12.2021.

Pertti Saloheimo

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.