FODMAP-ruokavalio on kokeilemisen arvoinen

FODMAP-ruokavalio paransi vatsa­oireita merkittävästi verrattuna tavallisiin dieetteihin.

Suomalaisista 5–10 % käy aika ajoin terveyskeskuksessa valittamassa vatsavaivoja, mutta orgaanista syytä ei usein löydy. Jos ylävatsa vaivaa, oiretta nimitetään usein toiminnalliseksi dyspepsiaksi, ja jos vika on alavatsalla tai suolen toiminnassa, ärtyväksi paksusuoleksi. Ravitsemusterapeutit ja gastroenterologit ohjeistavat usein siirtymään FODMAP-­ruokavalioon.

FODMAP-dieetistä on hiljattain tehty kaksi systemaattista katsausta. Toiseen löytyi 13 laadukasta satunnaistettua tutkimusta (944 potilasta), joissa tulosmuuttujana oli potilaiden vatsaoireiden väheneminen ruokavalion aikana. Toisessa analyysissä verrattiin 12:ta tutkimusta.

FODMAP-ruokavalio paransi vatsa­oireita merkittävästi verrattuna tavallisiin dieetteihin. Useimmat tutkimukset oli kuitenkin tehty valikoiduille potilas­ryhmille sairaalahoidossa eikä tulosten yleistettävyys terveys­keskuspotilaisiin ollut selvä.

FODMAP-dieetti on kokeilemisen arvoinen, ja ravitsemusterapeuttia kannattaa konsultoida vaikeissa ­tapauksissa. Kunnolliset perustutki­mukset (endoskopiat ja kuvantaminen) on kuitenkin muistettava tehdä, ennen kuin vatsaoire tuomitaan toiminnal­liseksi.

Black JC ym. Efficacy of a low FODMAP diet in irritable bowel syndrome: systematic review and network meta-analysis. Gut, verkossa ensin 10.8.2021. doi: 10.1136/gutjnl-2021-325214

van Lanen A-S ym. Efficacy of a low-FODMAP diet in adult irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis. Eur J Nutr 2021;60:3505–22.

Hannu Paajanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 41/2021.