Fyysisen aktiivisuuden ja opinto­menestyksen välillä on positiivinen korrelaatio

Kuntoliikuntaan ja koulu­menestykseen vaikuttavat miehillä ja naisilla eri geneettiset tekijät.

Fyysisen aktiivisuuden ja opinto­menestyksen välillä on positiivinen korrelaatio Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Suomalaisessa kaksostutkimuksessa geenit ja ympäristötekijät selittivät 41–100 prosenttia kuntoliikunnan ja opinnoissa menestymisen välisestä yhteydestä. Miehillä korostui perimän ja naisilla ympäristön vaikutus.

Tutkimuksessa mallinnettiin kaksos­parien geenien sekä kaksosille yhteisten ja erilaisten ympäristötekijöiden ­vaikutusta kuntoliikuntaan ja opinto­menestykseen. Osallistujien (n = 2 543–2 693, naisia 50–56 %) opintomenestystä kartoitettiin 12 ja 14 vuoden iässä ­opettajan täyttämän kyselylomakkeen ja kouluarvo­sanojen keskiarvon perusteella ja 17 ja 24 vuoden iässä oman ilmoituksen ­perusteella.

Kuntoliikuntaa harrastettiin useimmiten 2–3 kertaa viikossa. Kaikissa ikä­ryhmissä miehet liikkuivat aktiivisemmin ja naisten opintomenestys oli parempi. Kuntoliikunnan määrä ja opintomenestys korreloivat voimakkaimmin monotsygoottisilla kaksosilla, mikä viittaa perimän vaikuttavan molempiin. Ditsygoottisilla ­kaksosilla korrelaatiot olivat enimmäkseen yli puolet monotsygoottisten vastaavista, ja tämän perusteella yhteiset ympäristö­tekijät ovat myös merkittäviä. Ditsy­goottisilla kaksosilla korrelaatiot vastak­kaisen sukupuolen sisaruksiin olivat ­heikommat kuin saman suku­puolen sisaruksiin.

Fyysisen aktiivisuuden ja opinto­menestyksen välillä on positiivinen korrelaatio, eikä se tämän tutkimuksen perusteella ole syy-yhteys vaan perimän ja ympäristön yhteisvaikutus. Tulosten perusteella kuntoliikuntaan ja koulu­menestykseen vaikuttavat miehillä ja naisilla eri geneettiset tekijät.

Aaltonen S, Latvala A, Jelenkovic A ym. physical activity and academic performance: genetic and ­environmental associations. Med Sci Sports Exerc 2020;52:381–90.

Nina Kaseva

Julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 9/2020.

Oletko jo lukenut nämä?