Geriatrit kokosivat sote-huolia

Geriatreja huolettaa palveluiden pirstaloituminen yhä useammalle tuottajalle.

Miten kotihoidon tai asumispalvelu­yksikköjen lääkäripalvelut hoidetaan sote-uudistuksessa? Muun muassa tämä keskustelutti geriatreja Lääkäriliiton ­Geriatrit-alaosaston sote-aiheisessa kokouksessa maaliskuun lopulla.

– Onko keskitettyjä lääkäripalveluita ollenkaan, vai onko jokaisella asiakkaalla oma sote-keskuksen lääkäri, jolloin henkilöstö jää vaille vastuulääkäriä, kuvaa Geriatrit-alaosaston johtokunnan ja Suomen Geriatrit ry:n puheenjohtaja Eija Lönnroos keskustelua.

Iäkkäiden palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi kaipaavat myös kehittämistä.

– Jos unohdetaan tai ei osata selvittää, mitä toimintakyvyn muutoksen taustalla on, kun iäkäs ihminen tai omainen pyytää jotain palvelua, saatetaan hypätä toimintakyvyn parantamisen mahdollisuudesta tilanteen kompensointiin. Se johtaa lopulta siihen, että huononemisen kierre saa rauhassa jatkua, Lönnroos sanoo.

Geriatrit toivoivat, että iäkkäiden hoidon ja kuntoutuksen näyttöön perustuvat hyvät toimintamallit saadaan nykyistä laajemmin käyttöön.

Geriatreja huolettaa toisaalta palveluiden pirstaloituminen yhä useammalle tuottajalle, toisaalta epätarkoituksenmukainen keskittäminen, joka voi viedä osaamista ja palveluita kauemmaksi potilaasta.

Tuleviin sote-keskuksiin toivotaan geriatreja vastaamaan iäkkäiden hoidon osaamisen kehittämisestä ja koordinoimaan esimerkiksi muistisairauksien hoitoa.

Kirjoittaja:

Minna Pihlava

Toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehdessä 15/2018.