Harvinaisen sylkirauhassyövän hoitoon uutta valoa

Sylkirauhastiehyen karsinoomia on pään ja kaulan alueen syövistä vain 8 prosenttia.

Tauti on aggressiivisesti käyttäytyvä ja lähettää herkästi etäpesäkkeitä. Sairastu­neiden elinaika on vain 3–4 vuotta. Levinneen taudin hoitoon on käytetty karboplatiinin ja paklitakselin yhdistelmää, jolla vaste saadaan noin 40 %:lle potilaista. Japanilaistutkimuksessa päästiin parempaan lukemaan trastu­tsumabin ja doketakselin ­yhdistelmällä, kun hoito kohdennettiin HER2-statuksen mukaan.

Sylkirauhastiehyen karsinoomista kolmanneksessa todetaan epidermaalista kasvutekijäreseptoria 2 (HER2). Japa­nilaisessa toisen vaiheen kliinisessä tutkimuksessa oli 57 sylkirauhasen tiehyen syöpään sairastunutta potilasta, joilla kasvain oli HER2-positiivinen eikä se ollut paikallisesti resekoitavissa. Hoidoksi annettiin trastutsumabia (ensimmäinen annos 8 mg/kg ja sen jälkeen 6 mg/kg) ja doketakselia (70 mg/m2) kolmen viikon välein.

Tutkittavista 70 prosenttia sai hoitovasteen. Taudin etenemättömyysaika oli 8,9 kuukautta ja elossaoloaika 39,7 kuukautta. Hoito aiheuttaa potilaille sytopeniaa, ja 14 % tutkittavista sai neutropenisen kuumeen.

Trastutsumabin ja doketakselin yhdistelmä ei paranna levinnyttä tautia, mutta hoitovasteita näyttäisi olevan useammin kuin aiemmin on voitu ­osoittaa pelkällä solunsalpaajahoidolla. HER2-statuksen mukaan yksilöllistetysti kohdennetusta hoidosta näyttää olevan apua tässä harvinaisessa syövässä, jonka hoitomahdollisuudet ovat olleet vähäiset silloin, kun tauti on levinnyt.

Lähde: Takahashi H, Tada Y, Saotome T ym. Phase II trial of ­trastuzumab and docetaxel in patients with human epidermal growth factor receptor 2–positive salivary duct carcinoma. J Clin Oncol 2019;37:125–34.

Kirjoittaja:

Sirkku Jyrkkiö

dosentti, osastonylilääkäri, TYKS, syöpätautien klinikka

Kuva: Fotolia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 6/2019.