Hauraiden vanhusten lääkkeiden käyttöä voidaan vähentää turvallisesti

Haitallisten lääkkeiden vähentämis­tutkimuksista alkaa olla saatu jo runsaasti näyttöä Suomestakin.

Vanhuksille sopimattomia lääkkeitä on määritelty useilla kriteereillä, joista Beersin kriteerit sekä STOPP/START-­kriteerit ovat eniten käytettyjä. Näistä jälkimmäisten on arvioitu soveltuvan paremmin eurooppalaiseen käyttöön. Irlannissa tutkittiin, voiko modifioitua STOPPFrail-kriteeristöä käyttämällä turvallisesti vähentää akuutissa sairaalahoidossa olevien, vaikeasti gerasteenisten potilaiden lääkitystä.

Tutkimus järjestettiin satunnaistettuna vertailuasetelmana kahdessa sairaalassa. Tutkittavia oli 130 (keski-ikä 85 v) ja heillä oli säännöllisessä käytössä keskimäärin 11 lääkettä. Hoitavalle lääkärille tehtiin suositus haitallisten lääkkeiden vähentämisestä.

Kolmen kuukauden seurannassa interventioryhmän lääkemäärä väheni keskimäärin 2,6 lääkkeellä ja vertailu­ryhmän 0,4 lääkkeellä. Päivystyskäynneissä, sairaalaan joutumisissa, kuolemissa, kaatumisissa ja luunmurtumissa ei ollut eroja ryhmien välillä. Lääkkeiden vähentämisen jälkeen lääkekustannusten ero oli ryhmien välillä merkitsevä.

Haitallisten lääkkeiden vähentämis­tutkimuksista alkaa olla saatu jo runsaasti näyttöä Suomestakin. Haitallisia lääkkeitä, kuten psyykenlääkkeitä ja antikolinergejä, käytetään silti edelleen yleisesti. Näihin tulisi meilläkin kiinnittää enemmän huomiota.

Curtin D ym. Deprescribing in older people approaching end of life: a randomized, controlled trial using STOPPFrail criteria. J Am Geriatr Soc 2020;68:762–9.

Kaisu Pitkälä

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 34/2020.