Heikko koulumenestys terveysriski naisille

Koulumenestys ennustaa aikuisiän lihavuutta naisilla väitöstutkimuksen mukaan.

– Jo aiemmin on havaittu, että koulussa heikosti pärjäävät tytöt käyttävät enemmän alkoholia ja tupakkaa kuin muut ja altistuvat sosiaaliselle syrjäytymiselle. Nyt löytyi yhteys koulumenestyksen ja lihomisen välillä, Saija Alatupa sanoo.

Koulunkäyntiin liittyvää lihomisvaaraa selitetään väitöksessä tyttöjen tunnollisella suhtautumisella koulutyöhön: epäonnistuminen lisää stressiä, joka saa syömään liikaa.

Alatupa havaitsi, että tytöillä hyperaktiivisuus ja pojilla aggressiivisuus ennustavat huonoa koulumenestystä. Lapsuuden häiriökäyttäytyminen on lisäksi yhteydessä aikuisiän koulutustasoon ja ammattistatukseen.

– Kansanterveydellisestä näkökulmasta on tärkeää tunnistaa varhain ne lapset, joilla on ongelmia käytöksessä tai koulumenestyksessä, Alatupa toteaa.

Hänen mukaansa tietoa voidaan jakaa jo neuvoloissa ja opettaa esimerkiksi tunnesäätelyä. Stressinhallintakeinot ja ruokailutottumukset ovat keskeisessä asemassa lihavuuden ehkäisyssä, mutta myös koulumenestykseen voidaan vaikuttaa. Koulumenestys on yhteydessä oppilaan tapaan oppia, ja tähän on mahdollista vaikuttaa opetusmenetelmiä tai oppimisympäristöä muuntelemalla.

Diplomipsykologi Saija Alatuvan väitöskirja Childhood antecedents of socioeconomic and health-related disadvantage in adulthood: The role of behavioural factors and school performance tarkastettiin 19.4.2013 Helsingin yliopistossa.

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.