Helsinki ja HUS ovat yhdistämässä päivystyksensä

Suunnitelman mukaan maan suurin päivystyskokonaisuus aloittaa tammikuussa 2019.

Helsinki ja HUS valmistelevat päivystyksensä yhdistämistä. Helsingin kaupungin Haartmanin ja Malmin päivystykset, päivystys- ja valvontaosastot sekä päivystystä tukevat osastot on tarkoitus liittää Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan. Myös Helsingin suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys integroidaan.

Integroitavista päivystyspalveluista ja sisätautien osastotoiminnoista vastaavat HUS:ssa HYKS Akuutti, HYKS Lasten ja nuorten sairaudet sekä HYKS Sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksiköt.

Vuonna 2017 voimaan tulleessa päivystysasetuksessa edellytetään, että ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä. Laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköissä pitää tarjota keskeisten erikoisalojen päivystyspalvelu. Helsingin alueella tähän on HUS:n tiedotteen mukaan parempi mahdollisuus, kun päivystyspalvelut sijaitsevat samassa organisaatiossa.

Mittavan muutoksen tueksi käynnistetään helmikuussa lähijohdon ja henkilökunnan muutosvalmennus, kertoo HUS.

Kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Sami Perttilä

Uutinen on julkaista Lääkärilehden verkkosivuilla.