Helsinki lisää jalkautuvaa psykiatrista hoitoa

Kotiin vietävä palvelu on tarkoitettu hoitoon huonosti sitoutuville potilaille, kuten skitsofreniaa sairastaville. Jos potilas ei tule sovittuna aikana vastaanotolle, hänet etsitään.

Helsinki lisää jalkautuvaa työtä psykiatrisessa hoidossa. Kotiin vietäviä palveluja tehostetaan siirtämällä työhön yksi lääkäri ja noin kymmenen hoitajaa. Palvelut suunnataan ennen kaikkea skitsofreniaa sairastaville potilaille.

– Jalkautuva työ on suunnattu potilaille, joista suurin osa sairastaa skitsofreniaa ja sitoutuu hoitoon huonosti. Heillä on usein myös ongelmia lääkityksen kanssa ja rinnalla päihdeongelma. Tämä potilasryhmä tuottaa paljon sairaalahoitopäiviä, sanoo psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen Helsingin kaupungilta.

Liikkuvan työryhmän on tarkoitus hoitaa ja kuntouttaa potilaita ennakoivasti, niin että he tulevat toimeen omillaan. Työ on myös arkipäivän asioista huolehtimista: jos potilas ei tule sovittuna aikana vastaanotolle, hänet etsitään. Samoin varmistetaan, ettei lääkitys jää ottamatta.

– Tällaiselle työlle on selkeästi tarvetta ja Helsinki on siinä jälkijunassa. Esimerkiksi Jorvissa vastaava toiminta on kehittynyt hyvin pitkälle, Turpeinen sanoo.

Kotiin työtä tekevä ryhmä saadaan Auroran sairaalasta, missä sairaansijoja muutetaan kuntoutuskodiksi ja palvelukodiksi.

– Auroran sairaalassa on runsaasti palveluasumiseen ja kuntoutukseen jonottavia potilaita. Uuteen palvelukotiin ja kuntoutuskotiin jäävät asumaan samat potilaat, jotka ovat jo nyt hoidossa Aurorassa. Kun osastojen toimintaa sopeutetaan, henkilökuntaa liikenee uudenlaiseen toimintaan.

– Auroran sairaansijojen sopeuttaminen kuntoutus- ja palvelukodeiksi liittyy psykiatrisen kokonaisuuden kehittämiseen Helsingissä ja tukee näin myös osaltaan psykiatrisen päivystyksen toimintamuutoksia ja siirtoa Haartmanin ja Malmin sairaaloihin, Turpeinen sanoo.

Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Vesa-Matti Väärä

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.