Kannattaako lievää masennusta hoitaa lääkkeillä?

Lääkityksen käyttö lievän masennuksen hoidossa jakaa näkemyksiä.

Ovatko lääkkeet tarpeen lievän masennuksen hoidossa, kysytään Lääkärilehden tiedepääkirjoituksessa.
Adobe
Ovatko lääkkeet tarpeen lievän masennuksen hoidossa, kysytään Lääkärilehden tiedepääkirjoituksessa.

Lääkkeiden rooli masennuksen hoidossa on sitä suurempi, mitä vaikeammasta häiriöstä on kysymys, todetaan Lääkärilehden tiedepääkirjoituksessa .

Lievän masennuksen lääkehoito kuitenkin jakaa näkemyksiä eri maiden kansallisissa hoitosuosituksissa.

Vältä viisaasti -suositus ei kannata nuorille lääkitystä ensisijaisena hoitona lievään tai keskivaikeaan depressioon. Sen sijaan aikuisten Käypä hoito -suosituksessa todetaan, että ”lievässäkin depressiossa masennuslääkehoito on yleensä hyödyksi” ja että sen ”riittävä vaikuttavuus” olisi osoitettu myös yksinomaisena hoitomuotona.

Toteamus riittävästä vaikuttavuudesta on kuitenkin ongelmallinen, koska satunnaistetuissa hoitokokeissa ideaaliolosuhteissa saadut arviot lääkityksen tehosta ovat merkittävyydeltään jopa kyseenalaisia.

Ulkomaisissa hoitosuosituksissa masennuslääkkeet tavataan esittää varovaisemmin ensilinjan hoidon yhtenä vaihtoehtona. Lisäksi monen kansallisen suosituksen linja on Käypä hoito -suositusta kriittisempi: esimerkiksi Alankomaissa lääkehoito suositellaan kohdennettavaksi vain vaikeaan masennukseen.

Jos masennus haittaa toimintakykyä, sen hoitaminen lääkkeillä voi olla tarpeen.
Adobe
Jos masennus haittaa toimintakykyä, sen hoitaminen lääkkeillä voi olla tarpeen.

Ylihoitoa tulisi välttää

Lievän masennuksen yleisyyden vuoksi hoitosuosituksen muotoilujen merkitys ei ole vähäpätöinen. Ylihoito on osa medikalisaatiota, johon kiinnitetään nykyään yhä enemmän huomiota. Ylihoidossa toiminnan haitat usein ylittävät siitä saadut hyödyt.

BMJ:ssä julkaistu Too much medicine -sarjan analyysi toteaa , että hoidossa tulisi keskittyä keskivaikean ja vaikean masennuksen hoitoon, koska lievän masennuksen ennuste on useimmiten hyvä. Lääkärin vastaanottojen rajallinen resurssit tulisi ensisijaisesti kohdistaa vaikuttaviin toimenpiteisiin. Hyvää tarkoittavissa suosituksissa voi helposti unohtua terveydenhuollon realiteetit.

Käypä hoito -suosituksen mukaan masennuslääkkeen ja psykoterapian yhtäaikainen käyttö on suositeltavaa, jos masennus heikentää toimintakykyä. Lievän masennuksen kohdalla haittaa toimintakyvylle ei kuitenkaan pääsääntöisesti esiinny.

Artikkeli perustuu Lääkärilehden verkkosivulla aiemmin julkaistuun tiedepääkirjoitukseen "Onko lievän depression lääkehoito ylihoitoa?", jonka kirjoittajat ovat Olli P. O. Nevalainen (LT, yleislääketieteen erikoislääkäri), Paula Markkanen (LL, yleislääketieteen erikoislääkäri) sekä Pekka Louhiala (LT, dosentti, erikoislääkäri, vieraileva tutkija).