Pelkkä masennuslääke ei paranna

Masennuslääkkeet palauttavat tiettyjen aivoalueiden mahdollisuuden korjata virheellisiksi muodostuneita hermosoluyhteyksiä. Kytkennät ohjataan oikeiksi harjoittelulla, kuntoutuksella tai terapialla, sanoo Helsingin yliopiston tutkimus.

Masennuslääkkeiden käyttötapoja tulisi korjata. Masennuslääkkeet palauttavat tiettyjen aivoalueiden mahdollisuuden korjata virheellisiksi muodostuneita hermosoluyhteyksiä. Paraneminen edellyttää, että kytkennät ohjataan oikeanlaisiksi harjoittelun, kuntoutuksen tai terapian avulla. Näin toteaa professori Eero Castrén Helsingin yliopiston neurotieteen tutkimuskeskuksesta.

Eläinmalleilla tehdyt tutkimukset osoittavat, etteivät masennuslääkkeet itsessään paranna. Ne palauttavat ainoastaan aikuisten aivojen muovautuvuutta. Masennuslääkkeet avaavat aivoissa ikkunan kehitysvaiheeseen, jossa uusien aivokytkentöjen luominen ja muokkaus vielä onnistuu oman toiminnan ja havaintojen avulla. Tällainen tilanne on edellisen kerran pikkulapsella, kun hänen aivonsa ja käsityksensä maailmasta kehittyvät ympäristön virikkeiden mukaan.

Kytkennät oikeiksi

Kun aivojen muovautuvuus avataan uudelleen, voidaan päästä tilanteisiin, joissa aivoissa syntyneet väärät kytkennät aiheuttavat ongelmia. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi erilaiset fobiat.

Eero Castrénin tutkimusryhmä on tehnyt eläinmalleilla tutkimuksia, joiden mukaan terapia auttaa pelkotiloihin jonkin aikaa, mutta pelkkä masennuslääke ei lainkaan. Molempia yhdistelemällä päästään pitkäaikaiseen vaikutukseen.

– Tuloksia ei siis synny pelkällä lääkkeiden ottamisella. Aivoille tulee lisäksi näyttää, millaisia toivottujen yhteyksien pitäisi olla, Castrén sanoo.

Terapian ja lääkityksen yhteistarve voisi selittää myös sitä, miksi masennuslääkkeet joskus eivät tunnu lainkaan vaikuttavan masennukseen. Jos esimerkiksi ympäristö ja elämäntilanne pysyvät samoina, pelkkä lääkkeellä aikaansaatu aivojen valmius muutokseen ei vielä paranna oloa.

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.